14.02.07 
Ќа сайте √осавиаслужбы опубликован проект ѕостановлени€  абмина "ѕро пор€док експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й"

 јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»
ѕќ—“јЌќ¬ј

в≥д _________ 2006 року є __________
ѕро пор€док експлуатац≥њ пов≥тр€них суден
ав≥ац≥њ загального призначенн€
легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й

« метою реал≥зац≥њ положень  онцепц≥њ розвитку системи регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суден, затвердженоњ розпор€дженн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 кв≥тн€ 2004 року є 234-р, вир≥шенн€ питань сертиф≥кац≥њ ≥ допуску до польот≥в, збереженн€ спрощених процедур льотноњ експлуатац≥њ ≥ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни постановл€Ї:

1. «атвердити ѕор€док реЇстрац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥њ, що додаЇтьс€.

2. ƒержавн≥й ав≥ац≥йн≥й адм≥н≥страц≥њ орган≥зувати виконанн€ науково-досл≥дних роб≥т з розробки ≥ введенн€ в д≥ю нормативних правил, €к≥ регламентують льотну та техн≥чну експлуатац≥ю, п≥дготовку, л≥цензуванн€ та п≥дтриманн€ фахового р≥вн€ персоналу, забезпеченн€ ав≥ац≥йноњ безпеки ≥ правил страхуванн€ ав≥ац≥њ загального призначенн€.

3. √ромадським орган≥зац≥€м - “овариству спри€нн€ оборон≥ ”крањни, ¬сеукрањнськ≥й асоц≥ац≥њ Дјероклуб ”крањниФ ≥ ÷ентру пов≥троплаванн€ науково-досл≥дного ≥нституту аеропружних систем прот€гом 3 м≥с€ц≥в надати ƒержавн≥й ав≥ац≥йн≥й адм≥н≥страц≥њ ≥нформац≥ю про пов≥тр€н≥ судна, що знаход€тьс€ у них на обл≥ку та коп≥њ в≥дпов≥дних документ≥в.

ѕремТЇр-м≥н≥стр ”крањни 
¬.янукович

 


«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
в≥д ______________ є ____________
ѕор€док
реЇстрац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€
легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й

1. ƒержав≥аадм≥н≥страц≥€ з метою упор€дкуванн€ льотноњ ≥ техн≥чноњ експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й, до виданн€ в установленому пор€дку законодавчих акт≥в, нормативних документ≥в ≥ правил, що регулюють питанн€ льотноњ ≥ техн≥чноњ експлуатац≥њ ав≥ац≥њ загального призначенн€, проводить реЇстрац≥ю пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥њ, що знаход€тьс€ на обл≥ку “овариства спри€нн€ оборон≥ ”крањни (“—ќ”), ¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ Дјероклуб ”крањниФ (¬јј”) ≥ ÷ентру пов≥троплаванн€ науково-досл≥дного ≥нституту аеропружних систем (÷ѕ Ќƒ≤ ј—ѕ), у державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни з допуском њх до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ у в≥дпов≥дност≥ з ѕравилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥, затвердженими наказом ƒержав≥аслужби в≥д 31.01.2006 є 67 та зареЇстрованими в ћ≥нТюст≥ 17.02.2006 за є 146/12020.


2. ” ц≥л€х цього ѕор€дку вводитьс€ наступна класиф≥кац≥€ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ за категор≥€ми:


2.1. Ћ≥таки:
легкоњ категор≥њ Ц л≥таки з повною зл≥тною масою до 5700 кг;
дуже легкоњ категор≥њ - л≥таки з повною зл≥тною масою до 750 кг;
надлегкоњ категор≥њ - л≥таки з повною зл≥тною масою до 450 кг.

2.2. ¬ертольоти:
нормальноњ категор≥њ - вертольоти з повною зл≥тною масою до 2720 кг;
дуже легкоњ категор≥њ Ц вертольоти з повною зл≥тною масою до 600 кг.

2.3. ћотопланери:
легкоњ категор≥њ Ц мотопланери з повною зл≥тною масою до 850 кг.

2.4. ѕланери:
легкоњ категор≥њ Ц планери з повною зл≥тною масою до 750 кг.

2.5. ћотодельтаплани:
дуже легкоњ категор≥њ Ц мотодельтаплани з повною зл≥тною масою до 750 кг;
надлегкоњ категор≥њ - мотодельтаплани з повною зл≥тною масою до 450 кг.

ƒл€ мотопараплан≥в ≥ керованих аеростат≥в вс≥х тип≥в обмежень повноњ зл≥тноњ маси ≥ категор≥й не встановлено.

¬с≥ зазначен≥ пов≥тр€н≥ судна за своЇю конструкц≥Їю ≥ способом створенн€ розпод≥л€ютьс€ на два види:

1-й Ц сер≥йн≥ пов≥тр€н≥ судна, конструкц≥€ €ких розроблена –озробниками, €к≥ мають в≥дпов≥дний сертиф≥кат –озробника (або схвален≥ в≥дпов≥дним пор€дком ав≥ац≥йною владою крањни –озробника) ≥ мають в≥дпов≥дний —ертиф≥кат типу (або р≥внозначний документ).

2-й Ц аматорськ≥ пов≥тр€н≥ судна, конструкц≥€ €ких розроблена самост≥йно ф≥зичною особою (особами) ≥ виготовлена самост≥йно ф≥зичною особою (особами).

ƒо пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ в≥днос€тьс€ також пов≥тр€н≥ судна:
з≥бран≥ ф≥зичною особою (особами) ≥з спец≥альних набор≥в, €к≥ виготовлен≥ ≥ншим виробником за умови, що в процес≥ зб≥рки ф≥зичною особою (особами) самост≥йно виконуЇтьс€ не менш н≥ж 60% в≥д загального обс€гу роб≥т;
пов≥тр€н≥ судна створен≥ у вигл€д≥ коп≥й пов≥тр€них суден, €к≥ ран≥ше були в експлуатац≥њ, але експлуатац≥€ €ких ≥сторично припинена та орган≥зац≥€ Ц розробник €ких припинила своЇ ≥снуванн€. “ак≥ пов≥тр€н≥ судна можуть бути виготовлен≥ €к за власними кресленн€ми, так ≥ за в≥дновленими кресленн€ми –озробника, €кий припинив своЇ ≥снуванн€.

¬с≥ зазначен≥ категор≥њ ≥ види пов≥тр€них суден в≥днос€тьс€ до цив≥льних пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ ≥ реЇструютьс€ в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни (кр≥м мотопараплан≥в ≥ керованих аеростат≥в вс≥х тип≥в), у тому числ≥ пов≥тр€н≥ судна, €к≥ знаход€тьс€ на обл≥ку визначених наказом ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни в≥д 18.05.2004 є 411, зареЇстрованого в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 24.03.2004 за є 647/9246, громадських орган≥зац≥й: “—ќ”, ¬јј” та ÷ѕ Ќƒ≤ ј—ѕ.

3. ƒержав≥аадм≥н≥страц≥€ проводить реЇстрац≥ю пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й:

3.1. ѕов≥тр€них суден сер≥йного виробництва тип≥в, €к≥ мають досв≥д багатор≥чноњ безпечноњ експлуатац≥њ в орган≥зац≥€х “—ќ”, ¬јј” ≥ ÷ѕ Ќƒ≤ ј—ѕ - на п≥дстав≥ –≥шенн€ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ про допуск до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ, прийн€того у встановленому нею пор€дку;

3.2. ѕов≥тр€них суден сер≥йного виробництва тип≥в, €к≥ вперше застосовуютьс€ в ”крањн≥ в €кост≥ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ - на п≥дстав≥ виданн€ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю сертиф≥ката типу за результатами роб≥т з вал≥дац≥њ (визнанн€), проведених у в≥дпов≥дност≥ з ав≥ац≥йними правилами;

3.3. јматорських пов≥тр€них суден Ц на п≥дстав≥ –≥шень ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ про допуск до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ, прийн€тих на п≥дстав≥ техн≥чних акт≥в льотно-техн≥чних ком≥с≥й одн≥Їњ ≥з зазначених громадських орган≥зац≥й - “—ќ”, ¬јј” чи ÷ѕ Ќƒ≤ ј—ѕ.

4. ¬ласникам зареЇстрованих пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ видаЇтьс€ первинне св≥доцтво про допуск до польот≥в (екв≥валент сертиф≥ката льотноњ придатност≥), св≥доцтво про реЇстрац≥ю, дозв≥л на рад≥останц≥њ.

5. ѕ≥сл€ проведенн€ реЇстрац≥њ ≥ первинноњ видач≥ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю реЇстрац≥йних посв≥дчень, св≥доцтв ≥ дозвол≥в (бортових документ≥в), подальша орган≥зац≥€ роботи з експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ в межах обмежень, встановлених сертиф≥катами типу чи в≥дпов≥дними –≥шенн€ми ƒежав≥аадм≥н≥страц≥њ з правом продовженн€ строк≥в д≥њ бортових документ≥в покладаЇтьс€ на громадськ≥ орган≥зац≥њ, в €ких до цього часу пов≥тр€н≥ судна знаходились на обл≥ку (за згодою власник≥в вказаних пов≥тр€них суден).

« введенн€м в д≥ю в установленому пор€дку ƒержав≥аад≥н≥страц≥Їю в≥дпов≥дних ав≥ац≥йних правил в≥дпов≥дальн≥сть за подальшу експлуатац≥ю пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ покладатиметьс€ на юридичних чи ф≥зичних ос≥б.

ƒержав≥аадм≥н≥страц≥€ забезпечуЇ контроль ≥ ≥нспекторський нагл€д за безпекою польот≥в цих пов≥тр€них суден ≥ њх льотною придатн≥стю в межах своЇ компетенц≥њ та у в≥дпов≥дност≥ з чинним законодавством ≥ д≥ючими ав≥ац≥йними правилами.ѕќя—Ќё¬јЋ№Ќј «јѕ»— ј
до проекту постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
Уѕро пор€док врегулюванн€ експлуатац≥њ пов≥тр€них суден
ав≥ац≥њ загального призначенн€
легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥йФ

1. ќбірунтуванн€ необх≥дност≥ прийн€тт€ акта

ѕроект постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро пор€док врегулюванн€ експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥йФ розроблено з метою реал≥зац≥њ положень Д онцепц≥њ розвитку системи регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суденФ, затвердженоњ розпор€дженн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 кв≥тн€ 2004 року є 234-р.


2. ÷≥л≥ ≥ завданн€ прийн€тт€ акта


ќсновною метою прийн€тт€ нормативно-правового акта Ї врегулюванн€ питань сертиф≥кац≥њ ≥ допуску до польот≥в, збереженн€ спрощених процедур льотноњ експлуатац≥њ ≥ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ав≥ац≥њ загального призначенн€, €ка складаЇтьс€ з пов≥тр€них суден Ц л≥так≥в, вертольот≥в, мотопланер≥в, планер≥в, мотодельтоплан≥в, мотопароплан≥в ≥ керованих аеростат≥в (у тому числ≥ аматорськоњ конструкц≥њ) так званоњ Дмалоњ ав≥ац≥њФ з залученн€м громадських ав≥ац≥йних орган≥зац≥й ”крањни.


3. «агальна характеристика ≥ основн≥ положенн€ проекту акта

ƒержавною ав≥ац≥йною адм≥н≥страц≥Їю (ƒержав≥аадм≥н≥страц≥€) розробл€ютьс€ заходи з створенн€ нац≥ональноњ бази нормативних документ≥в, ав≥ац≥йних правил та проведенн€ ≥нспекторського нагл€ду з метою забезпеченн€ безпеки польот≥в та упор€дкуванн€ льотноњ ≥ техн≥чноњ експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€.

ѕроектом нормативно-правового акта встановлюЇтьс€ тимчасовий пор€док врегулюванн€ експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥њ.


4. —тан нормативно-правовоњ бази

ѕроект постанови розроблено з урахуванн€м таких нормативно-правових акт≥в:
 онституц≥€ ”крањни;
ѕов≥тр€ний кодекс ”крањни;
розпор€дженн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 кв≥тн€ 2004 року є 234-р. Дѕро затвердженн€  онцепц≥њ розвитку системи регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суденФ;
ѕравила реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥, затверджен≥ наказом ƒержав≥аслужби в≥д 31.01.2006 є 67 та зареЇстрован≥ в ћ≥нТюст≥ 17.02.2006 за є 146/12020;
 онвенц≥€ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю.


5. ‘≥нансово-економ≥чне обірунтуванн€

–еал≥зац≥€ акта не потребуЇ додаткових матер≥альних та ≥нших витрат з ƒержавного бюджету ”крањни.


6. ѕрогноз соц≥ально-економ≥чних та ≥нших насл≥дк≥в прийн€тт€ акта

ѕрийн€тт€ проекту акта дозволить урегулювати питанн€ сертиф≥кац≥њ ≥ допуску до польот≥в, збереженн€ спрощених процедур льотноњ експлуатац≥њ ≥ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ до моменту введенн€ в д≥ю законодавчих та нормативно-правових акт≥в, що регулюватимуть зазначен≥ питанн€.

 

ћ≥н≥стр транспорту
та звТ€зку ”крањни 
ћ.–удьковський


ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя


Ќа публ≥чне обговоренн€ виноситьс€ розроблений юридичним управл≥нн€м проект постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро ѕор€док експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥йФ, розм≥щений на оф≥ц≥йному сайт≥ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ - http://avia.gov.ua у рубриц≥ Д–егул€торна д≥€льн≥стьФ.


«апропонований проект розроблено з метою реал≥зац≥њ положень  онцепц≥њ розвитку системи регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суден, затвердженоњ розпор€дженн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 кв≥тн€ 2004 року є 234-р, розвитку нормативно-правовоњ бази у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суден, а також забезпеченн€ державного регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ та нагл€ду за дотриманн€м вимог безпеки польот≥в та ав≥ац≥йноњ безпеки, прискоренн€ адаптац≥њ нац≥онального законодавства до м≥жнародного права, наближенн€ до м≥жнародних стандарт≥в, техн≥чних, техн≥ко-експлуатац≥йних вимог у сфер≥ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥.

ѕроект постанови направлений на вир≥шенн€ питань сертиф≥кац≥њ ≥ допуску до польот≥в, збереженн€ спрощених процедур льотноњ експлуатац≥њ ≥ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ав≥ац≥њ загального призначенн€, €ка складаЇтьс€ з пов≥тр€них суден Ц л≥так≥в, вертольот≥в, мотопланер≥в, планер≥в, мотодельтоплан≥в, мотопароплан≥в ≥ керованих аеростат≥в (у тому числ≥ аматорськоњ конструкц≥њ) так званоњ Дмалоњ ав≥ац≥њФ з залученн€м громадських ав≥ац≥йних орган≥зац≥й ”крањни: “овариства спри€нн€ оборон≥ ”крањни (“—ќ”), ¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ Дјероклуб ”крањниФ (¬јј”) ≥ ÷ентру пов≥троплаванн€ науково-досл≥дного ≥нституту аеропружних систем (÷ѕ Ќƒ≤ ј—ѕ).


ѕропозиц≥њ та зауваженн€ в≥д юридичних та ф≥зичних ос≥б просимо надсилати прот€гом м≥с€ц€ до юридичного управл≥нн€ ƒержавноњ ав≥ац≥йноњ адм≥н≥страц≥њ за адресою:

01135, м.  ињв, проспект ѕеремоги, 14
тел/факс 461-52-18
Ётот e-mail защищен от спам-ботов. ƒл€ его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-scriptјнал≥з регул€торного впливу

ѕроект постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Дѕро пор€док експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥йФ, розроблений ƒержавною ав≥ац≥йною адм≥н≥страц≥Їю (дал≥ Ц ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю).

1. ¬изначенн€ та анал≥з проблеми, €ку пропонуЇтьс€ розвТ€зати шл€хом державного регулюванн€ господарських в≥дносин.

ѕроект постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро пор€док врегулюванн€ експлуатац≥њ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥йФ розроблено з метою реал≥зац≥њ положень Д онцепц≥њ розвитку системи регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суденФ, затвердженоњ розпор€дженн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 14 кв≥тн€ 2004 року є 234-р.

” звТ€зку з розширенн€м сфери використанн€ малих пов≥тр€них суден - €к у комерц≥йних ц≥л€х (дл€ ав≥ац≥йних прогул€нок та екскурс≥й, виконанн€ ав≥ац≥йних роб≥т насамперед дл€ потреб с≥льського господарства), так ≥ дл€ задоволенн€ ≥ндив≥дуальних потреб населенн€, значним розширенн€м кола юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б, €к≥ беруть участь у њх створенн≥ та використанн≥, по€ви нових клас≥в та категор≥й суден, дедал≥ гостр≥шими стають проблеми створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суден ≥з зл≥тною масою, що не перевищуЇ 5700 к≥лограм≥в, оск≥льки ≥снуюча система державного регулюванн€ д≥€льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ не враховуЇ особливостей њх створенн€ та використанн€. ¬≥дсутн≥сть достатнього контролю призводить до њх створенн€ та використанн€ без на€вност≥ оф≥ц≥йних дозвол≥в, €кими регулюютьс€ питанн€ безпеки польот≥в цих пов≥тр€них суден. ¬с≥ польоти пов≥тр€них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ, кр≥м регул€рних пов≥тр€них сполучень та нерегул€рних ав≥атранспортних перевезень (у тому числ≥ за наймом), що виконуютьс€ за плату, квал≥ф≥куютьс€ €к польоти пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€. ”се це зумовлюЇ необх≥дн≥сть розвитку системи регулюванн€ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ ав≥ац≥њ загального призначенн€.

2. ¬изначенн€ ц≥лей державного регулюванн€.

ќсновною метою державного регулюванн€ Ї врегулюванн€ питань реЇстрац≥њ, сертиф≥кац≥њ ≥ допуску до польот≥в, збереженн€ спрощених процедур льотноњ експлуатац≥њ ≥ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ав≥ац≥њ загального призначенн€, €ка складаЇтьс€ з пов≥тр€них суден Ц л≥так≥в, вертольот≥в, мотопланер≥в, планер≥в, мотодельтоплан≥в, мотопароплан≥в ≥ керованих аеростат≥в (у тому числ≥ аматорськоњ конструкц≥њ) з залученн€м громадських ав≥ац≥йних орган≥зац≥й ”крањни: “овариства спри€нн€ оборон≥ ”крањни (“—ќ”), ¬сеукрањнськоњ асоц≥ац≥њ Дјероклуб ”крањниФ (¬јј”) ≥ ÷ентру пов≥троплаванн€ науково-досл≥дного ≥нституту аеропружних систем (÷ѕ Ќƒ≤ ј—ѕ).

3.¬изначенн€ та оц≥нка ус≥х прийн€тих альтернативних способ≥в дос€гненн€ встановлених ц≥лей з аргументац≥Їю переваги обраного способу.

Ќа сьогодн≥шн≥й день не ≥снуЇ механ≥зму державного регулюванн€ д≥€льност≥ ав≥ац≥њ загального призначенн€, €кий би враховував особливост≥ створенн€ та використанн€ пов≥тр€них суден ≥з зл≥тною масою, що не перевищуЇ 5700 к≥лограм≥в. ƒаний проект дозволить ввести тимчасовий пор€док експлуатац≥њ малих пов≥тр€них суден до моменту введенн€ в д≥ю законодавчих та нормативно-правових акт≥в, що регулюватимуть зазначене питанн€. јльтернативних способ≥в дос€гненн€ встановленоњ мети немаЇ.

4. ќпис механ≥зм≥в ≥ заход≥в, €к≥ забезпечать розвТ€занн€ визначеноњ проблеми шл€хом прийн€тт€ запропонованого регул€торного акта.

–еал≥зац≥€ акта не потребуЇ додаткового ф≥нансуванн€ з ƒержавного бюджету ”крањни.

5. ќбірунтуванн€ можливост≥ дос€гненн€ встановлених ц≥лей у раз≥ прийн€тт€ запропонованого регул€торного акта та оц≥нка можливост≥ впровадженн€ та виконанн€ вимог регул€торного акта

ѕрийн€тт€ запропонованого проекту постанови дозволить урегулювати пор€док реЇстрац≥њ, сертиф≥кац≥њ ≥ допуску до польот≥в, збереженн€ спрощених процедур льотноњ експлуатац≥њ ≥ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ав≥ац≥њ загального призначенн€ легкоњ, дуже легкоњ ≥ надлегкоњ категор≥й до моменту введенн€ в д≥ю законодавчих та нормативно-правових акт≥в з регулюванн€ зазначених питань.

6. ¬изначенн€ оч≥куваних результат≥в прийн€тт€ запропонованого регул€торного акта, зокрема розрахунок оч≥куваних витрат та вигод субТЇкт≥в господарюванн€, громад€н та держави внасл≥док д≥њ регул€торного акта.

–еал≥зац≥€ акта створить спри€тлив≥ умови дл€ забезпеченн€ безпеки польот≥в ав≥ац≥њ загального призначенн€, розвитку нормативно-правовоњ бази у сфер≥ створенн€ та використанн€ малих пов≥тр€них суден, а також забезпеченн€ державного регулюванн€ та нагл€ду за дотриманн€м вимог безпеки польот≥в ≥ ав≥ац≥йноњ безпеки, прискоренн€ адаптац≥њ нац≥онального законодавства до м≥жнародного права, наближенн€ до м≥жнародних стандарт≥в, техн≥чних, техн≥ко-експлуатац≥йних вимог у сфер≥ ав≥ац≥йноњ д≥€льност≥, залученн€ до процесу регулюванн€ д≥€льност≥ у сфер≥ створенн€ та використанн€ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€.
7. ќбірунтуванн€ запропонованого строку чинност≥ регул€торного акта.

«апровадженн€ даного регул€торного акта передбачаЇтьс€ до введенн€ в д≥ю законодавчих та нормативно-правових акт≥в з регулюванн€ питань д≥€льност≥ ав≥ац≥њ загального призначенн€.

8. ¬изначенн€ показник≥в результативност≥ регул€торного акта.

Ќа п≥дстав≥ ѕоложенн€ про ƒержавний спец≥ал≥зований фонд ф≥нансуванн€ загальнодержавних витрат на ав≥ац≥йну д≥€льн≥сть та участь ”крањни в м≥жнародних ав≥ац≥йних орган≥зац≥€х, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28.09.93 є 819 ≥з зм≥нами ≥ доповненн€ми передбачаЇтьс€ ст€гненн€ державних збор≥в за сертиф≥кац≥ю пов≥тр€них суден, розм≥р €ких затверджуЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. 20 в≥дсотк≥в сум кошт≥в, що над≥йшли на рахунок ‘онду, перераховуютьс€ до ƒержавного бюджету ”крањни.

9. ¬изначенн€ заход≥в, за допомогою €ких зд≥йснюватиметьс€ в≥дстеженн€ результативност≥ регул€торного акта в раз≥ його прийн€тт€.

¬≥дстеженн€ результативност≥ застосуванн€ даного регул€торного акта зд≥йснюватиметьс€ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю.

Ѕазове в≥дстеженн€ результативност≥ регул€торного акта зд≥йснюЇтьс€ до дн€ набранн€ чинност≥ цим регул€торним актом.

ѕовторне в≥дстеженн€ результативност≥ регул€торного акта буде зд≥йснюватис€ через р≥к з дн€ набранн€ ним чинност≥.

ѕер≥одичн≥ в≥дстеженн€ результативност≥ регул€торного акта будуть зд≥йснюватис€ раз на кожн≥ три роки, починаючи з дн€ зак≥нченн€ заход≥в з повторного в≥дстеженн€ результативност≥ цього акта.

«а дотриманн€м вимог проекту постанови зд≥йснюватиметьс€ пост≥йний контроль ƒержавною ав≥ац≥йною адм≥н≥страц≥Їю.
«аступник ћ≥н≥стра транспорту
та звТ€зку Ц
голова ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ ј.ј.  ол≥сник


Ќапоминаем, что официальным €вл€етс€ текст, размещенный на официальном сайте http://avia.gov.ua/