24.06.05 

ћетодичний матер≥ал
щодо розТ€снень основних питань, повТ€заних ≥з п≥дготовкою
≤нструкц≥њ з виконанн€ польот≥в у район≥ аеродрому
(за результатами наради з представниками аеропорт≥в ”крањни з питань, повТ€заних ≥з п≥дготовкою ≤нструкц≥њ з виконанн€ польот≥в у район≥ аеродрому, €ка була проведена 24.06.2005 року ƒержав≥аслужбою сп≥льно з ”краерорухом)

I. ўо таке район аеродрому ≥ в €ких обс€гах в≥н маЇ бути описаним у вертикальн≥й та горизонтальн≥й площин≥?

–айон аеродрому - терм≥н що застосовуЇтьс€ в ≥снуючих документах щодо обмеженн€ та обл≥ку перешкод. ÷ей терм≥н в≥дпов≥даЇ пон€ттю приаеродромна територ≥€. ѕриаеродромна територ≥€ обмежена поверхн€ми: дл€ аеродром≥в клас≥в ј Ѕ, ¬, √ в рад≥ус≥ 50 км, дл€ клас≥в ƒ, ≈ - 25 км в≥д  “ј, в межах €коњ повинн≥ бути надан≥ данн≥ щодо на€вност≥ перешкод. ¬ межах приаеродромноњ територ≥њ встановлюютьс€:
зовн≥шн€ горизонтальна поверхн€ (розташована на висот≥ верхньоњ межи кон≥чноњ поверхн≥) дл€ аеродром≥в клас≥в ј, Ѕ, ¬, √ в рад≥ус≥ 15 км висотою 150м, дл€ клас≥в ƒ, ≈ - 8 км в≥д  “ј висотою 110м;
кон≥чна поверхн€ (похила поверхн€, що простираЇтьс€ вверх та в сторони в≥д зовн≥шньоњ меж≥ внутр≥шньоњ горизонтальноњ поверхн≥ з ухилом 5% до межи зовн≥шньоњ горизонтальноњ поверхн≥ на висот≥ 150 м над висотою аеродрому);
внутр≥шн€ горизонтальна поверхн€ (поверхн€ овальноњ форми, €ка розташована в горизонтальн≥й площин≥ над аеродромом ≥ прилегл≥й до нього територ≥Їю на висот≥ 50 м в≥дносно висоти аеродрому);
поверхн€ заходу на посадку (поверхн€ заходу на посадку розташована горизонтально за точкою, у €к≥й площина з нахилом 2,5% перетинаЇтьс€ з горизонтальною площиною, €ка розташована на висот≥ 150 м над висотою аеродрому, або горизонтальною площиною, що проходить через верхню точку найвищого об'Їкта в зон≥ поверхн≥ заходу на посадку, у залежност≥ в≥д того, €ка висота б≥льше);
перех≥дн≥ поверхн≥ (похила комб≥нована поверхн€ розташована уздовж б≥чноњ меж≥ поверхн≥ заходу на посадку ≥ Ћ— та прост€гаЇтьс€ вверх ≥ у сторони до внутр≥шньоњ горизонтальноњ поверхн≥).

II. «а €кими критер≥€ми ≥ у €кому пор€дку затверджуЇтьс€ статус старшого ав≥ац≥йного начальника аеродрому?

—татус Дстарший ав≥ац≥йний начальникФ на цей час визначаЇтьс€ зг≥дно з наказом ”крав≥ац≥њ в≥д 09.02.1999р. є 33.

III. якими регул€торними актами ”крањни визначаютьс€ процедури з пошуку та р€туванн€?

¬ит€г з перел≥ку нормативно-правових акт≥в,
 що регулюють д≥€льн≥сть ÷ј ”крањни в галуз≥ пошуку та р€туванн€ та документ≥в м≥жнародних орган≥зац≥й з цих питань

1.   ќсновн≥ нормативно-правов≥ акти ”крањни, що впливають на регламентац≥ю
д≥€льност≥ у галуз≥ пошуку та р€туванн€

є

Ќайменуванн€ документа

дата, є

1

 ќЌ—“»“”÷≤я ” –јѓЌ».

¬– - 28.06.1996

2

ѕостанова ¬ерховноњ –ади Уѕро пор€док тимчасовоњ д≥њ на територ≥њ ”крањни окремих акт≥в законодавства —оюзу –—–Ф

в≥д 12.09.1991
є 1545-’11

3

ѕќ¬≤“–яЌ»…  ќƒ≈ — ” –јѓЌ», ѕостанова ¬ерховноњ –ади

в≥д 04.05.1993
є 3168- ’11

4

«акон ”крањни Уѕро внесенн€ зм≥н до ѕов≥тр€ного кодексу ”крањниФ

в≥д 15.12.1999
є 1297-’1V

5

«акон ”крањни Уѕро «агальнодержавну програму адаптац≥њ законодавства ”крањни до законодавства ™вропейського —оюзуФ

в≥д 18.03.2004
є 1629-≤V

6

”каз ѕрезидента ”крањни Уѕро ƒержавну службу ”крањни з нагл€ду за забезпеченн€м безпеки ав≥ац≥њФ,  чинна редакц≥€ 30.10.04

в≥д 15.07.2004
є 803

7

«акон ”крањни Уѕро транспортФ ≥з зм≥нами 2000р (2171-1 ≥ т. ≥н.)

в≥д 10.11.1994
є 232/94-¬–

8

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Ђѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про використанн€ пов≥тр€ного простору ”крањниї

в≥д 29.03.2002
є 401

9

јвиационные правила. „асть 23. Ќормы летной годности гражданских легких самолетов (јѕ-23)

наказ ”крав≥атрансу в≥д 18.05.1994
є 47, ћј  2003

10

јвиационные правила. „асть 25. Ќормы летной годности самолетов транспортной категории (јѕ-25)

наказ ”крав≥атрансу в≥д 18.05.94 є47. ћј  2003

11

ѕоложенн€ про здоровпункт ав≥ап≥дприЇмства

наказ ”крав≥атрансу в≥д 13.07.1994 є 69

12

ѕоложенн€ про пор€док використанн€ аеродром≥в ”крањни (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ в≥д 10.07.2003 за є 572/7893)

—п≥льний наказ ћќ” та ћ“” в≥д 20.06.2003
є 191/446

13

ѕравила медичного розсл≥дуванн€ ав≥ац≥йних под≥й

наказ ”крав≥атрансу в≥д 28.03.95 є 50

14

ѕравила медичного забезпеченн€ ≥ контролю польот≥в ÷ј ”крањни

Ќаказ ћ“”
в≥д 12.02.1997 є 50

15

ѕравила сертиф≥кац≥њ експлуатант≥в. (≥з зм≥нами та доповненн€ми)

Ќаказ ћ“”
єє 204, 03;
в≥д 29.05.1998;
в≥д 09.01.2001

16

ѕравила видач≥ св≥доцтв ав≥ац≥йному персоналу в ”крањн≥ (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 29.12.1998 за є 833/3273, ≥з зм≥нами та доповненн€ми)

Ќаказ ћ“”
в≥д 07.12.1998
є 486

17

ѕравила медичноњ сертиф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу ÷ј ”крањни («м≥ни затверджен≥ наказом ћ“” 24.07.2002 є 505, зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 31.07.2002 за є 619/6907)

Ќаказ ћ“”
в≥д 20.11.2000
є 641

18

ѕравила розсл≥дуванн€ ав≥ац≥йних под≥й з цив≥льними пов≥тр€ними суднами в ”крањни (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 27.12.2001 за є 1088/6279)

Ќаказ ћ“”
в≥д 12.12.2001
є 870

19

ѕов≥домленн€ щодо обслуговуванн€ пов≥тр€ного руху. јѕ”, частина 85 (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 10.04.2002 є354/6642). «м≥ни затверджено наказом ћ“” в≥д 09.03.2004 є 191

Ќаказ ћ“”
в≥д 25.03.2002
є199

20

ѕравила сертиф≥кац≥њ ав≥ац≥йних навчальних заклад≥в ÷ј з п≥дготовки льотного складу в ”крањн≥ (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 11.04.2002 за є356/6644) «м≥ни затверджено наказом ћ“” в≥д 24.07.2002 є505,  (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 31.07.2002 за є619/6907)

Ќаказ ћ“” 
в≥д 29.03.2002
є 215

21

ѕравила наданн€ експлуатантам дозвол≥в на вил≥т з аеропорт≥в ”крањни та прил≥т до аеропорт≥в ”крањни п≥д час виконанн€ м≥жнародних, внутр≥шн≥х та транзитних польот≥в

Ќаказ ћ“”
в≥д 16.01.2003
є 26/11

22

ѕравила польот≥в ѕ— та обслуговуванн€ пов≥тр€ного руху в класиф≥кованому пов≥тр€ному простор≥ ”крањни (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 23.07.2004 за є 913/9512)

Ќаказ ћ“”
в≥д 16.04.2003
є 293

23

ѕравила ав≥ац≥йного електрозвТ€зку в ÷ј ”крањни (ѕ« ÷ј-2003)

Ќаказ ћ“”
в≥д 23.09.2003
є 736

24

ѕравила сертиф≥кац≥њ цив≥льних аеродром≥в ”крањни (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 25.06.2004 за є 785/9384)

Ќаказ ћ“”
в≥д 29.03.2004
є 252

25

ѕравила обслуговуванн€ аеронав≥гац≥йною ≥нформац≥Їю (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 05.05.2003 за є 346/7667)

Ќаказ ћ“”
в≥д 01.07.2004
є 564

26

ѕравила розсл≥дуванн€ надзвичайних под≥й та пошкоджень пов≥тр€них суден на земл≥

Ќаказ ƒержав≥аслужби
в≥д 18.11.2004
є 188

27

ѕоложенн€ про медичний пункт аеровокзалу (≥з зм≥нами та доповненн€ми зг≥дно з наказом ”крав≥атрансу в≥д 21.01.2003 є 32)

Ќаказ ”крав≥атрансу
в≥д 13.07.1994
є 70

28

ѕоложенн€ про систему управл≥нн€ безпекою польот≥в на ав≥ац≥йному транспорт≥ (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 29.08.2003р. за є 754/8075)

Ќаказ ћ“”
в≥д 19.08.2003
є 650

29

≤нструкц≥€ про п≥дготовку  ер≥вництва з виконанн€ польот≥в пов≥тр€них суден експлуатанта цив≥льноњ ав≥ац≥њ ”крањни

Ќаказ ”крав≥атрансу
в≥д 04.12.2002
є 635

30

≤нструкц≥€ з п≥дготовки  ер≥вництва з використанн€ аеродрому

Ќаказ ”крав≥атрансу
в≥д 20.12.2002
є670

31

ƒов≥дник квал≥ф≥кац≥йних характеристик профес≥й прац≥вник≥в. ¬ипуск 68 Дјв≥ац≥йний транспортФ (узгоджено з ћ≥нпрац≥ та соцпол≥тики)

Ќаказ ћ“”
в≥д 17.07.2002

32

ѕоложенн€ про сертиф≥кац≥ю типу надлегких та дуже легких пов≥тр€них суден, планер≥в, мотопланер≥в, мотопараплан≥в ≥ п≥лотованих в≥льних аеростат≥в

Ќаказ ћ“”
в≥д 07.06.2004
є 470.

33

ѕро застосуванн€ на територ≥њ ”крањни м≥жнародних ав≥ац≥йних метеоролог≥чних код≥в ¬сесв≥тньоњ метеоролог≥чноњ орган≥зац≥њ (¬ћќ) FM 15-XII METAR, FM 16-XII SPECI, FM 51-XII TAF

—п≥льний наказ ћ≥нприроди та ƒержав≥аслужби
в≥д 04.11.2004
є 428/155

34

ѕро застосуванн€ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни сп≥льних ав≥ац≥йних вимог JAR-66 Ц ѕерсонал, що сертиф≥куЇ  техн≥чне обслуговуванн€

Ќаказ ƒержав≥аслужби
в≥д 15.11.2004
є 176

35

ѕро застосуванн€ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни сп≥льних ав≥ац≥йних вимог JAR-145 Ц схваленн≥ орган≥зац≥њ з техн≥чного  обслуговуванн€

Ќаказ ƒержав≥аслужби
в≥д 16.11.2004
є 179

2. Ќормативно-правов≥ акти ”крањни  з  регламентац≥њ  питань в галуз≥ 
пошуку та р€туванн€

1

”каз ѕрезидента ”крањни Уѕро заходи щодо впровадженн€ в ”крањн≥ Їдиноњ системи проведенн€ ав≥ац≥йних роб≥т з пошуку та р€туванн€Ф

¬≥д 02.09.1997
є 937/97

2

”каз ѕрезидента ”крањни Уѕро вдосконаленн€ Їдиноњ системи проведенн€ ав≥ац≥йних роб≥т з пошуку,  р€туванн€ та орган≥зац≥њ захисту населенн€ в≥д насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥йФ

¬≥д 04.03.2004
є 269/2004

3

”каз ѕрезидента ”крањни Уѕро ƒержавну службу ”крањни з нагл€ду за забезпеченн€м безпеки ав≥ац≥њФ,  чинна редакц≥€ 30.10.2004

¬≥д 15.07.2004
є 803

4

«акон ”крањни  Уѕро авар≥йно-р€тувальн≥ службиФ

¬≥д 14.12.1999
є 1281-’1V

5

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро ѕор€док перетинанн€ державного кордону ”крањни авар≥йно-р€тувальними та авар≥йно-в≥дновними формуванн€ми дл€ локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ Ќ—, зумовлених стих≥йним лихом, авар≥€ми ≥ катастрофамиФ

¬≥д 21.08.1997
є 912

6

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро Їдину державну систему запоб≥ганн€ ≥ реагуванн€ на надзвичайн≥ ситуац≥њ техногенного та природного характеруФ

¬≥д 03.08.1998
є 1198

7

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро заходи щодо вдосконаленн€ орган≥зац≥њ та проведенн€ ав≥ац≥йних роб≥т з пошуку ≥ р€туванн€Ф.

¬≥д 16.10.1998
є 1643

8

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро затвердженн€ перел≥ку обТЇкт≥в та окремих територ≥й,   €к≥ п≥дл€гають пост≥йному та обовТ€зковому  обслуговуванню державними авар≥йно-р€тувальними службамиФ

¬≥д 04.08.2000
є 1214

9

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро пор€док класиф≥кац≥њ надзвичайних ситуац≥њФ

¬≥д 15.07.1998
є 1099

10

ƒержавний класиф≥катор надзвичайних ситуац≥й ƒ  019-2001. ¬ведено в д≥ю ƒержстандартом ”крањни

¬≥д 19.11.2001
є 552

11

ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Уѕро утворенн€ ƒержавноњ ав≥ац≥йноњ пошуково-р€тувальноњ службиФ

¬≥д 08.09.2004
є 1172

12

ѕравила з пошуку та р€туванн€ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни (ѕѕ– ÷ј-99) (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ ”крањни 07.10.1999 за є 684/3977)

Ќаказ ћ“”
в≥д 16.08.1999
є 404

13

ѕравила сертиф≥кац≥њ аеропорт≥в

Ќаказ ћ“”
в≥д 05.07.2004
є 569

14

Ќаказ ћЌ—/ ћ¬—/ ћќ/ ћ≥нтрансу ”крањни Уѕро  затвердженн€ ѕор€дку проведенн€ ав≥ац≥йних операц≥й (роб≥т) з пошуку ≥ р€туванн€ у раз≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ в район≥ в≥дпов≥дальност≥ ”крањни за пошук ≥ р€туванн€ (зареЇстровано в ћ≥нТюст≥ 15.01.2001 є18/5209)

¬≥д 15.12.2000
є 333/863/467/708

15

«м≥ни до ≤нструкц≥њ про пор€док оперативного спов≥щенн€ про ав≥ац≥йн≥ под≥њ та надзвичайн≥ ситуац≥њ (до наказу ”крав≥атрансу в≥д 02.10.2001 є475)

Ќаказ ”крав≥атрансу
в≥д 28.04.2004
є 236

16

Ќаказ ћЌ— Дѕро затвердженн€ ≤нструкц≥њ з перев≥рки сил та засоб≥в пошуково-р€тувальних служб м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади, п≥дприЇмств, орган≥зац≥й незалежно в≥д форм  власност≥ з питань пошуково-р€тувального забезпеченн€ польот≥в ав≥ац≥њ на територ≥њ ”крањни

Ќаказ ћЌ—
в≥д 23.05.2002
є 134

17

ѕор€док атестац≥њ авар≥йно-р€тувальних служб та р€тувальник≥в, веденн€ реЇстру ј–— ≥ тимчасового зупиненн€ д≥€льност≥ не атестованих ј–— та р€тувальник≥в

Ќаказ ћЌ—
в≥д 19.06.2003
є 201

 3.   Ќормативно-правов≥ акти колишнього —–—–,  що д≥ють на територ≥њ ”крањни та мають окрем≥ положенн€  щодо  регламентац≥њ  питань з пошуку та р€туванн€

1

ќсновные правила полетов в воздушном пространстве ———– дл€ авиации всех ведомств (ќѕѕ-85) (введены в действие ѕриказом √  ¬¬—)

¬≥д 03.07.1985
є 161

2

Ќаставление по авиационной поисково-спасательной службе ———– (Ќјѕ——-90), ƒ—ѕ. ¬ведено в действие ѕриказом ћќ ———–

¬≥д 19.12.1989
є 475

3

Ќаставление по производству полетов в гражданской авиации ———– (Ќѕѕ √ј-85); ѕриказ ћ√ј Уќ внесении изменений и дополнений в Ќѕѕ √ј-85У

¬≥д 08.04.1985
є 77-85; 6.5.91
є 102

4

Ќаставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники (Ќ“Ё–ј“ √ј-83)

ћ√ј в≥д 27.12.1983
є 241

5

ѕоложение о пор€дке открыти€ внутрисоюзных и международных воздушных трасс, местных воздушных линий и аэропортов √ј

ћ√ј в≥д 03.05.1977

6

 омплексна€ программа и методика аварийно-спасательной подготовки экипажей воздушных судов гражданской авиации.

ћ√ј в≥д 01.03.1989
є 118/у

7

ѕрограмма подготовки личного состава аварийно-спасательных команд на предпри€ти€х √ј

ћ√ј в≥д 20.08.1987
є 10.19-100

8

–уководство по парашютно-спасательной подготовке √ј (–ѕ—ѕ √ј-86)

ћ√ј в≥д 18.04.1986
є 30/и

9

ѕрограмма по парашютно-спасательной подготовке инструкторов парашютной службы авиапредпри€ти€ √ј

ћ√ј 17.09.1985
є 3.1-458

10

»нструкци€ по воздушному десантированию авиационных спасательных плотов —ѕ-12 и лодок  Ћј—-5ћ-3 с вертолета ћи-8 и самолета јЌ-2.

ћ√ј в≥д 01.04.1981 ƒ—ѕ

12

»нструкци€ экипажам самолетов и вертолетов, привлекаемых дл€ поисково-спасательного обеспечени€ полетов авиации

√  ¬¬—
в≥д 9.04.1984
є 61-ƒ—ѕ

13

»нструкци€ по эвакуации самолетов с летного пол€ аэродромов гражданской авиации. »зд. 1987

ћ√ј в≥д 25.02.1986

14

Ќормы годности к эксплуатации в ———– гражданских аэродромов (Ќ√Ёј-92). »зд. третье

ћ  Ќ√Ё
в≥д 28.6.1989

15

ћетодика оценки соответстви€ нормам годности к эксплуатации в ———– гражданских аэродромов (ћќ— Ќ√Ёј ———–, 3-е издание)

ћ  Ќ√Ё
в≥д 25.12.1989

16

ћетодика подготовки членов экипажей к экстренной эвакуации пассажиров и экипажа из самолетов √ј в аварийной обстановке

ћ√ј в≥д 05.03.1986

17

≈диные нормы летной годности самолетов гражданской авиации ———– (≈ЌЋ√-—) с ƒополнени€ми 1988

–»ќ ћ√ј
в≥д 1985-88

18

≈диные нормы летной годности вертолетов гражданской авиации ———– (≈ЌЋ√-¬)

¬≥д 1987

19

»нструкци€ о пор€дке проверки работоспособности аварийного канала радиосв€зи на частоте 121,5 ћг

ћ√ј в≥д 07.05.1986
є33/и

20

ќ полетах ¬— с аварийными радиостанци€ми

ћ√ј є 61/у

21

ѕравила организации, обеспечени€ и выполнени€ авиационных работ на воздушных судах гражданской авиации над акваторией морей и океанов

ћ√ј в≥д 12.12.1990

22

–екомендации по тушению пожаров на воздушных судах на аэродромах гражданской авиации

ћ√ј в≥д 11.12.1990
є 21/и

23

ћетодические рекомендации по анализу при расследовании ѕј выживаемости пассажиров и членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. »зд. 1991

ћ√ј в≥д 29.11.1990

24

ѕеречень бортового аварийно-спасательного оборудовани€ воздушных судов гражданской авиации и рекомендации по его использованию и обслуживанию. »зд. 1986

ћ√ј в≥д 22.11.1985

4. ƒокументи ћ≥жнародних орган≥зац≥й у галуз≥ пошуку та р€туванн€

4.1. ≤—јќ:

є  

Ќаименование документа

Ќомер,  год  изд.

 

 ќЌ¬≈Ќ÷»я ќ ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌќ… √–ј∆ƒјЌ— ќ… ј¬»ј÷»» (» јќ),
ѕриложени€ к   онвенции и др. документы » јќ:

Doc.7300, 1944, „икаго
»здание 8-е, 2000

1

ѕриложение є 12, Уѕќ»—  » —ѕј—јЌ»≈Ф

»здание 8-е, 2004 г.

2

–уководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (ћјћѕ—  IAMSAR), в трех томах:
том 1 ќрганизаци€ и управление;
том 2  оординаци€ операций;
том 3 ѕодвижные средства.

Doc 9731

Doc 9731Ц1, 2003
Doc 9731Ц2, 1999
Doc 9731Ц3, 2003

3

–уководство по аэропортовым службам,  „асть 1
—пасание и борьба с пожаром

Dос. 9137 –1,
»здание 3-е, 1990

4

–уководство по аэропортовым службам:
ѕланирование меропри€тий на случай аварийной обстановки в аэропорту, „асть 7.
Ёксплуатационные службы аэропорта, „асть 8.

Dос. 9137 –7, »зд. 2-е, 2001;

»здание 2002

5

–уководство по сертификации аэродромов

Dос. 9774 AN/969 »здание 1-ое, 2001

 4.2.  рањн —Ќƒ:

 У—оглашение о сотрудничестве по организации и проведению поисково-спасательного обеспечени€ полетов воздушных судов гражданской авиацииФ,  межгосударственное в рамках —Ќ√, ћосква, 09.12.94 года.

4.3. ≤нш≥, що стосуютьс€ д≥€льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ, у тому числ≥  регламентац≥њ окремих положень щодо пошуку та р€туванн€:

а) ƒоговоры и соглашени€ о гражданской авиации. ѕеречень договоров и соглашений, зарегистрированных в » јќ с 01.01.46 по 31.10.02, том 1-2, 2002, английский;

≈жегодные дополнени€ (п€тое-1998, английский.)

б) ћеждународное воздушное и  космическое право  (в 3-х томах), ћосковский независимый  институт международного права.  ћосква 1997.

в)  ѕриложени€ к  онвенции » јќ:
ѕриложение є 1 ¬ыдача свидетельств авиационному персоналу, 9-е изд.  2001;
ѕриложение є 2 ѕравила полетов, 9-е изд.1990, повторное изд. 2003 (вкл. поправки 1-37);
ѕриложение є3  ћетеорологическое обеспечение международной аэронавигации. 14-е изд.  2000;
ѕриложение є 6 Ёксплуатаци€ воздушных судов:
часть 1 ћеждународный коммерческий воздушный транспорт. —амолеты, 8-еизд. 2001;
часть 2 ћеждународна€ авиаци€ общего назначени€, 6-е изд.1998   —амолеты;
часть 3 ћеждународные полеты. ¬ертолеты, 5-е изд., 2001.
ѕриложение є 8 Ћетна€ годность воздушных судов, 9-е изд.   2001;
ѕриложение є 9 ”прощение формальностей, 11-е изд.  2002;
ѕриложение є 10 јвиационна€ электросв€зь, том 2, 6-е изд.  -2001;
ѕриложение є11 ќбслуживание воздушного движени€, 13-е изд.  2001.
ѕриложение є 13 –асследование авиационных происшествий и инцидентов, 8-е изд.1994, повторное - 2001;
ѕриложение є 14 јэродромы, том 1, 4-е изд. 2004; том 2, 2-е изд.1995;
ѕриложение є 15 —лужба аэронавигационной информации, 12-е изд. 2004;
ѕриложение є 18 Ѕезопасна€ перевозка опасных грузов по воздуху, 7-е изд. 2002.

г) ѕравила:
ѕравила аэронавигационного обслуживани€. ј“ћ - ќрганизаци€ воздушного движени€ (Doc. 4444),  изд. 2001, » јќ;
ƒополнительные региональные правила (Doc.7030), » јќ;
јвиационные правила, ћј , части 170, 139.  

д) –уководства, инструкции:
–уководство по организации контрол€ за обеспечением безопасности полетов, 1-е изд., 1999, Doc 9734;
–уководство по проведению проверок организации контрол€ за обеспечением безопасности полетов, 1-е изд., 2000, Doc 9735;
–уководство по обучению, Doc 7192, » јќ, (часть ¬-5, ≈-1), изд. 1993, 1996; 
ѕодготовка руководства по производству полетов, Doc 9376, 2-е изд. 2002;
–уководство по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, „асть 1 ќрганизаци€ и планирование, 1-е изд., 2000, Doc 9756; „асть 4, ѕредоставление отчетности, 1-е изд., 2003;
–уководство по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживани€, Doc 9161/3, 3-изд. 2002;
“ехническа€ инструкци€ по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху /2003-2004/,  » јќ, Doc 9284, изд.2003;
»нструкци€ о пор€дке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, св€занных с опасными грузами, на воздушных судах,  Doc. 9481, изд.2003-2004 гг.
Фѕоиск и спасание с помощью спутников - система  ќ—ѕј—-—ј–—ј“Ф (Circ. 185 изд 1986), повторное изд.2002.

IV. як≥ служби аеродрому в≥днос€тьс€ до служб орган≥зац≥њ польот≥в?

ѕерел≥к служб, що в≥днос€тьс€ до орган≥зац≥њ польот≥в, наведено у ДЌѕѕ √ј-85" глава 4.

V. «а €кими конкретно визначеними критер≥€ми ≥ зг≥дно з €ким документом мають визначатись сто€нки ѕ— на аеродром≥ дл€ застосуванн€ при актах незаконного втручанн€?

ѕунктом 5.2.15  ер≥вництва з безпеки дл€ захисту цив≥льноњ ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн€ (Dос 8973, ≤ јќ, виданн€ шосте, 2002 р≥к) визначаютьс€ так≥ критер≥њ дл€ вищезгаданих сто€нок ѕ—:

ћ≥сце сто€нки ѕ— повинно бути розташованим на в≥дстан≥ не менш 400 метр≥в в≥д ≥нших м≥сць сто€нок ѕ—, –ƒ, ¬ѕѕ, будинк≥в, зон загального використанн€, склад≥в ѕћћ або зон розм≥щенн€ вибухових або вогненебезпечних речовин;

—постереженн€ за м≥сцем ≥зольованоњ сто€нки ѕ— ≥з зон загального використанн€ за межами аеропорту повинно бути унеможливленим.

Ќа€вн≥сть м≥сц€ ≥зольованоњ сто€нки дл€ ѕ—, що зазнало акту незаконного втручанн€, в аеропортах ”крањни передбачено також сп≥льним наказом в≥д 04.07.97 є 5т/065/034/039/01/0135 щодо д≥й при врегулюванн≥ акту незаконного втручанн€.

VI. «а €кими правилами/процедурами ≥ ким маЇ зд≥йснюватись контроль за перешкодами в районах аеродром≥в (в≥дпов≥дальност≥)?

«г≥дно з ѕравилами сертиф≥кац≥њ цив≥льних аеродром≥в ”крањни, затвердженими наказом ћ≥нтрансу ”крањни в≥д 29.03.2004р. є252, контроль за станом приаеродромноњ територ≥њ та висотними перешкодами покладаютьс€ на експлуатанта аеродрому.

ѕравила, за €кими маЇ зд≥йснюватис€ контроль за перешкодами в район≥ аеродрому визначен≥ в ДЌ√«ј √ј-92" гл.3.2.

VII. як≥ перешкоди п≥дл€гають включенню до ≤ѕѕ?

ƒо ≤ѕѕ внос€тьс€ об'Їкти, що перетинають обмежувальн≥ поверхн≥ (перех≥дн≥, внутр≥шн€ горизонтальна, кон≥чна, поверхн≥ заходу на посадку) та в≥днесен≥ до Дкритичних перешкод".

VIII. «а €кими правилами ≥ ким маЇ зд≥йснюватись техн≥чне обслуговуванн€/охорона рад≥онав≥гац≥йних засоб≥в, встановлених на аеродром≥ чи за його межами?

“ехн≥чне обслуговуванн€ рад≥онав≥гац≥йних засоб≥в зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дними службами ≈–“ќ« аеропорт≥в та ”краероруху зг≥дно з "Ќаставлением по технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечени€ полетов и электросв€зи в гражданской авиации ———–" (Ќ“Ё–“ќ— √ј-86).

ќхорона об'Їкт≥в рад≥онав≥гац≥йних засоб≥в зд≥йснюЇтьс€ п≥дрозд≥лами охорони служби ав≥ац≥йноњ безпеки ав≥ап≥дприЇмств зг≥дно з законом ”крањни "ѕро державну програму ав≥ац≥йноњ безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ" в≥д 20.02.2003 є545-≤V та наказу ƒержав≥аслужби в≥д 30.03.2005 є230 "ѕро затвердженн€ ѕравил орган≥зац≥њ охорони пов≥тр€них суден та об'Їкт≥в на ав≥ап≥дприЇмствах цив≥льноњ ав≥ац≥њ ”крањни".

IX. яка процедура застосуванн€  ’ частот та чи потр≥бно њх публ≥кувати в документах аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ?

«г≥дно з д≥ючими ѕравилами ав≥ац≥йного електрозв'€зку в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни, затвердженими наказом ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни в≥д 23.09.03 є 736, у пп. 5.5.1 та 5.5.2 зазначено, що ав≥ац≥йне рад≥омовленн€ зд≥йснюЇтьс€ засобами ав≥ац≥йного рад≥озв'€зку у д≥апазонах ƒ¬„ та ¬„, а також те, що програми ≥ частоти дл€ ав≥ац≥йного рад≥омовленн€ публ≥куютьс€ у «б≥рниках аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ.
«аступник √олови
ƒержав≥аслужби 
 ¬. Ќастас≥Їнко

(с) ƒержавiаслужба, 2001-2005