25.06.05 

Методичний матеріал
щодо роз’яснень основних питань, пов’язаних із підготовкою
Інструкції з виконання польотів у районі аеродрому
(за результатами наради з представниками аеропортів України з питань, пов’язаних із підготовкою Інструкції з виконання польотів у районі аеродрому, яка була проведена 24.06.2005 року Державіаслужбою спільно з Украерорухом)

I. Що таке район аеродрому і в яких обсягах він має бути описаним у вертикальній та горизонтальній площині?

Район аеродрому - термін що застосовується в існуючих документах щодо обмеження та обліку перешкод. Цей термін відповідає поняттю приаеродромна територія. Приаеродромна територія обмежена поверхнями: для аеродромів класів А Б, В, Г в радіусі 50 км, для класів Д, Е - 25 км від КТА, в межах якої повинні бути надані данні щодо наявності перешкод. В межах приаеродромної території встановлюються:
зовнішня горизонтальна поверхня (розташована на висоті верхньої межи конічної поверхні) для аеродромів класів А, Б, В, Г в радіусі 15 км висотою 150м, для класів Д, Е - 8 км від КТА висотою 110м;
конічна поверхня (похила поверхня, що простирається вверх та в сторони від зовнішньої межі внутрішньої горизонтальної поверхні з ухилом 5% до межи зовнішньої горизонтальної поверхні на висоті 150 м над висотою аеродрому);
внутрішня горизонтальна поверхня (поверхня овальної форми, яка розташована в горизонтальній площині над аеродромом і прилеглій до нього територією на висоті 50 м відносно висоти аеродрому);
поверхня заходу на посадку (поверхня заходу на посадку розташована горизонтально за точкою, у якій площина з нахилом 2,5% перетинається з горизонтальною площиною, яка розташована на висоті 150 м над висотою аеродрому, або горизонтальною площиною, що проходить через верхню точку найвищого об'єкта в зоні поверхні заходу на посадку, у залежності від того, яка висота більше);
перехідні поверхні (похила комбінована поверхня розташована уздовж бічної межі поверхні заходу на посадку і ЛС та простягається вверх і у сторони до внутрішньої горизонтальної поверхні).

II. За якими критеріями і у якому порядку затверджується статус старшого авіаційного начальника аеродрому?

Статус „старший авіаційний начальник” на цей час визначається згідно з наказом Укравіації від 09.02.1999р. № 33.

III. Якими регуляторними актами України визначаються процедури з пошуку та рятування?

Витяг з переліку нормативно-правових актів,
 що регулюють діяльність ЦА України в галузі пошуку та рятування та документів міжнародних організацій з цих питань

1.   Основні нормативно-правові акти України, що впливають на регламентацію
діяльності у галузі пошуку та рятування

Найменування документа

дата, №

1

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.

ВР - 28.06.1996

2

Постанова Верховної Ради “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”

від 12.09.1991
№ 1545-Х11

3

ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, Постанова Верховної Ради

від 04.05.1993
№ 3168- Х11

4

Закон України “Про внесення змін до Повітряного кодексу України”

від 15.12.1999
№ 1297-Х1V

5

Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”

від 18.03.2004
№ 1629-ІV

6

Указ Президента України “Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації”,  чинна редакція 30.10.04

від 15.07.2004
№ 803

7

Закон України “Про транспорт” із змінами 2000р (2171-1 і т. ін.)

від 10.11.1994
№ 232/94-ВР

8

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»

від 29.03.2002
№ 401

9

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов (АП-23)

наказ Укравіатрансу від 18.05.1994
№ 47, МАК 2003

10

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории (АП-25)

наказ Укравіатрансу від 18.05.94 №47. МАК 2003

11

Положення про здоровпункт авіапідприємства

наказ Укравіатрансу від 13.07.1994 № 69

12

Положення про порядок використання аеродромів України (зареєстровано в Мін’юсті від 10.07.2003 за № 572/7893)

Спільний наказ МОУ та МТУ від 20.06.2003
№ 191/446

13

Правила медичного розслідування авіаційних подій

наказ Укравіатрансу від 28.03.95 № 50

14

Правила медичного забезпечення і контролю польотів ЦА України

Наказ МТУ
від 12.02.1997 № 50

15

Правила сертифікації експлуатантів. (із змінами та доповненнями)

Наказ МТУ
№№ 204, 03;
від 29.05.1998;
від 09.01.2001

16

Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні (зареєстровано в Мін’юсті 29.12.1998 за № 833/3273, із змінами та доповненнями)

Наказ МТУ
від 07.12.1998
№ 486

17

Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу ЦА України (Зміни затверджені наказом МТУ 24.07.2002 № 505, зареєстровано в Мін’юсті 31.07.2002 за № 619/6907)

Наказ МТУ
від 20.11.2000
№ 641

18

Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в України (зареєстровано в Мін’юсті 27.12.2001 за № 1088/6279)

Наказ МТУ
від 12.12.2001
№ 870

19

Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху. АПУ, частина 85 (зареєстровано в Мін’юсті 10.04.2002 №354/6642). Зміни затверджено наказом МТУ від 09.03.2004 № 191

Наказ МТУ
від 25.03.2002
№199

20

Правила сертифікації авіаційних навчальних закладів ЦА з підготовки льотного складу в Україні (зареєстровано в Мін’юсті 11.04.2002 за №356/6644) Зміни затверджено наказом МТУ від 24.07.2002 №505,  (зареєстровано в Мін’юсті 31.07.2002 за №619/6907)

Наказ МТУ 
від 29.03.2002
№ 215

21

Правила надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів

Наказ МТУ
від 16.01.2003
№ 26/11

22

Правила польотів ПС та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України (зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2004 за № 913/9512)

Наказ МТУ
від 16.04.2003
№ 293

23

Правила авіаційного електрозв’язку в ЦА України (ПЗ ЦА-2003)

Наказ МТУ
від 23.09.2003
№ 736

24

Правила сертифікації цивільних аеродромів України (зареєстровано в Мін’юсті 25.06.2004 за № 785/9384)

Наказ МТУ
від 29.03.2004
№ 252

25

Правила обслуговування аеронавігаційною інформацією (зареєстровано в Мін’юсті 05.05.2003 за № 346/7667)

Наказ МТУ
від 01.07.2004
№ 564

26

Правила розслідування надзвичайних подій та пошкоджень повітряних суден на землі

Наказ Державіаслужби
від 18.11.2004
№ 188

27

Положення про медичний пункт аеровокзалу (із змінами та доповненнями згідно з наказом Укравіатрансу від 21.01.2003 № 32)

Наказ Укравіатрансу
від 13.07.1994
№ 70

28

Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті (зареєстровано в Мін’юсті 29.08.2003р. за № 754/8075)

Наказ МТУ
від 19.08.2003
№ 650

29

Інструкція про підготовку Керівництва з виконання польотів повітряних суден експлуатанта цивільної авіації України

Наказ Укравіатрансу
від 04.12.2002
№ 635

30

Інструкція з підготовки Керівництва з використання аеродрому

Наказ Укравіатрансу
від 20.12.2002
№670

31

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68 „Авіаційний транспорт” (узгоджено з Мінпраці та соцполітики)

Наказ МТУ
від 17.07.2002

32

Положення про сертифікацію типу надлегких та дуже легких повітряних суден, планерів, мотопланерів, мотопарапланів і пілотованих вільних аеростатів

Наказ МТУ
від 07.06.2004
№ 470.

33

Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) FM 15-XII METAR, FM 16-XII SPECI, FM 51-XII TAF

Спільний наказ Мінприроди та Державіаслужби
від 04.11.2004
№ 428/155

34

Про застосування в цивільній авіації України спільних авіаційних вимог JAR-66 – Персонал, що сертифікує  технічне обслуговування

Наказ Державіаслужби
від 15.11.2004
№ 176

35

Про застосування в цивільній авіації України спільних авіаційних вимог JAR-145 – схваленні організації з технічного  обслуговування

Наказ Державіаслужби
від 16.11.2004
№ 179

2. Нормативно-правові акти України  з  регламентації  питань в галузі 
пошуку та рятування

1

Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку та рятування”

Від 02.09.1997
№ 937/97

2

Указ Президента України “Про вдосконалення єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку,  рятування та організації захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій”

Від 04.03.2004
№ 269/2004

3

Указ Президента України “Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації”,  чинна редакція 30.10.2004

Від 15.07.2004
№ 803

4

Закон України  “Про аварійно-рятувальні служби”

Від 14.12.1999
№ 1281-Х1V

5

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації НС, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами”

Від 21.08.1997
№ 912

6

Постанова Кабінету Міністрів України “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”

Від 03.08.1998
№ 1198

7

Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування”.

Від 16.10.1998
№ 1643

8

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій,   які підлягають постійному та обов’язковому  обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами”

Від 04.08.2000
№ 1214

9

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок класифікації надзвичайних ситуації”

Від 15.07.1998
№ 1099

10

Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001. Введено в дію Держстандартом України

Від 19.11.2001
№ 552

11

Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Державної авіаційної пошуково-рятувальної служби”

Від 08.09.2004
№ 1172

12

Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України (ППР ЦА-99) (зареєстровано в Мін’юсті України 07.10.1999 за № 684/3977)

Наказ МТУ
від 16.08.1999
№ 404

13

Правила сертифікації аеропортів

Наказ МТУ
від 05.07.2004
№ 569

14

Наказ МНС/ МВС/ МО/ Мінтрансу України “Про  затвердження Порядку проведення авіаційних операцій (робіт) з пошуку і рятування у разі авіаційної події в районі відповідальності України за пошук і рятування (зареєстровано в Мін’юсті 15.01.2001 №18/5209)

Від 15.12.2000
№ 333/863/467/708

15

Зміни до Інструкції про порядок оперативного сповіщення про авіаційні події та надзвичайні ситуації (до наказу Укравіатрансу від 02.10.2001 №475)

Наказ Укравіатрансу
від 28.04.2004
№ 236

16

Наказ МНС „Про затвердження Інструкції з перевірки сил та засобів пошуково-рятувальних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій незалежно від форм  власності з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації на території України

Наказ МНС
від 23.05.2002
№ 134

17

Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, ведення реєстру АРС і тимчасового зупинення діяльності не атестованих АРС та рятувальників

Наказ МНС
від 19.06.2003
№ 201

 3.   Нормативно-правові акти колишнього СРСР,  що діють на території України та мають окремі положення  щодо  регламентації  питань з пошуку та рятування

1

Основные правила полетов в воздушном пространстве СССР для авиации всех ведомств (ОПП-85) (введены в действие Приказом ГК ВВС)

Від 03.07.1985
№ 161

2

Наставление по авиационной поисково-спасательной службе СССР (НАПСС-90), ДСП. Введено в действие Приказом МО СССР

Від 19.12.1989
№ 475

3

Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР (НПП ГА-85); Приказ МГА “О внесении изменений и дополнений в НПП ГА-85“

Від 08.04.1985
№ 77-85; 6.5.91
№ 102

4

Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники (НТЭРАТ ГА-83)

МГА від 27.12.1983
№ 241

5

Положение о порядке открытия внутрисоюзных и международных воздушных трасс, местных воздушных линий и аэропортов ГА

МГА від 03.05.1977

6

Комплексная программа и методика аварийно-спасательной подготовки экипажей воздушных судов гражданской авиации.

МГА від 01.03.1989
№ 118/у

7

Программа подготовки личного состава аварийно-спасательных команд на предприятиях ГА

МГА від 20.08.1987
№ 10.19-100

8

Руководство по парашютно-спасательной подготовке ГА (РПСП ГА-86)

МГА від 18.04.1986
№ 30/и

9

Программа по парашютно-спасательной подготовке инструкторов парашютной службы авиапредприятия ГА

МГА 17.09.1985
№ 3.1-458

10

Инструкция по воздушному десантированию авиационных спасательных плотов СП-12 и лодок  ЛАС-5М-3 с вертолета Ми-8 и самолета АН-2.

МГА від 01.04.1981 ДСП

12

Инструкция экипажам самолетов и вертолетов, привлекаемых для поисково-спасательного обеспечения полетов авиации

ГК ВВС
від 9.04.1984
№ 61-ДСП

13

Инструкция по эвакуации самолетов с летного поля аэродромов гражданской авиации. Изд. 1987

МГА від 25.02.1986

14

Нормы годности к эксплуатации в СССР гражданских аэродромов (НГЭА-92). Изд. третье

МК НГЭ
від 28.6.1989

15

Методика оценки соответствия нормам годности к эксплуатации в СССР гражданских аэродромов (МОС НГЭА СССР, 3-е издание)

МК НГЭ
від 25.12.1989

16

Методика подготовки членов экипажей к экстренной эвакуации пассажиров и экипажа из самолетов ГА в аварийной обстановке

МГА від 05.03.1986

17

Единые нормы летной годности самолетов гражданской авиации СССР (ЕНЛГ-С) с Дополнениями 1988

РИО МГА
від 1985-88

18

Единые нормы летной годности вертолетов гражданской авиации СССР (ЕНЛГ-В)

Від 1987

19

Инструкция о порядке проверки работоспособности аварийного канала радиосвязи на частоте 121,5 Мг

МГА від 07.05.1986
№33/и

20

О полетах ВС с аварийными радиостанциями

МГА № 61/у

21

Правила организации, обеспечения и выполнения авиационных работ на воздушных судах гражданской авиации над акваторией морей и океанов

МГА від 12.12.1990

22

Рекомендации по тушению пожаров на воздушных судах на аэродромах гражданской авиации

МГА від 11.12.1990
№ 21/и

23

Методические рекомендации по анализу при расследовании ПА выживаемости пассажиров и членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. Изд. 1991

МГА від 29.11.1990

24

Перечень бортового аварийно-спасательного оборудования воздушных судов гражданской авиации и рекомендации по его использованию и обслуживанию. Изд. 1986

МГА від 22.11.1985

4. Документи Міжнародних організацій у галузі пошуку та рятування

4.1. ІСАО:

№  

Наименование документа

Номер,  год  изд.

 

КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО),
Приложения к  Конвенции и др. документы ИКАО:

Doc.7300, 1944, Чикаго
Издание 8-е, 2000

1

Приложение № 12, “ПОИСК И СПАСАНИЕ”

Издание 8-е, 2004 г.

2

Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС  IAMSAR), в трех томах:
том 1 Организация и управление;
том 2 Координация операций;
том 3 Подвижные средства.

Doc 9731

Doc 9731–1, 2003
Doc 9731–2, 1999
Doc 9731–3, 2003

3

Руководство по аэропортовым службам,  Часть 1
Спасание и борьба с пожаром

Dос. 9137 Р1,
Издание 3-е, 1990

4

Руководство по аэропортовым службам:
Планирование мероприятий на случай аварийной обстановки в аэропорту, Часть 7.
Эксплуатационные службы аэропорта, Часть 8.

Dос. 9137 Р7, Изд. 2-е, 2001;

Издание 2002

5

Руководство по сертификации аэродромов

Dос. 9774 AN/969 Издание 1-ое, 2001

 4.2. Країн СНД:

 “Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации”,  межгосударственное в рамках СНГ, Москва, 09.12.94 года.

4.3. Інші, що стосуються діяльності цивільної авіації, у тому числі  регламентації окремих положень щодо пошуку та рятування:

а) Договоры и соглашения о гражданской авиации. Перечень договоров и соглашений, зарегистрированных в ИКАО с 01.01.46 по 31.10.02, том 1-2, 2002, английский;

Ежегодные дополнения (пятое-1998, английский.)

б) Международное воздушное и  космическое право  (в 3-х томах), Московский независимый  институт международного права.  Москва 1997.

в)  Приложения к Конвенции ИКАО:
Приложение № 1 Выдача свидетельств авиационному персоналу, 9-е изд.  2001;
Приложение № 2 Правила полетов, 9-е изд.1990, повторное изд. 2003 (вкл. поправки 1-37);
Приложение №3  Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации. 14-е изд.  2000;
Приложение № 6 Эксплуатация воздушных судов:
часть 1 Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты, 8-еизд. 2001;
часть 2 Международная авиация общего назначения, 6-е изд.1998   Самолеты;
часть 3 Международные полеты. Вертолеты, 5-е изд., 2001.
Приложение № 8 Летная годность воздушных судов, 9-е изд.   2001;
Приложение № 9 Упрощение формальностей, 11-е изд.  2002;
Приложение № 10 Авиационная электросвязь, том 2, 6-е изд.  -2001;
Приложение №11 Обслуживание воздушного движения, 13-е изд.  2001.
Приложение № 13 Расследование авиационных происшествий и инцидентов, 8-е изд.1994, повторное - 2001;
Приложение № 14 Аэродромы, том 1, 4-е изд. 2004; том 2, 2-е изд.1995;
Приложение № 15 Служба аэронавигационной информации, 12-е изд. 2004;
Приложение № 18 Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху, 7-е изд. 2002.

г) Правила:
Правила аэронавигационного обслуживания. АТМ - Организация воздушного движения (Doc. 4444),  изд. 2001, ИКАО;
Дополнительные региональные правила (Doc.7030), ИКАО;
Авиационные правила, МАК, части 170, 139.  

д) Руководства, инструкции:
Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов, 1-е изд., 1999, Doc 9734;
Руководство по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов, 1-е изд., 2000, Doc 9735;
Руководство по обучению, Doc 7192, ИКАО, (часть В-5, Е-1), изд. 1993, 1996; 
Подготовка руководства по производству полетов, Doc 9376, 2-е изд. 2002;
Руководство по расследованию авиационных происшествий и инцидентов, Часть 1 Организация и планирование, 1-е изд., 2000, Doc 9756; Часть 4, Предоставление отчетности, 1-е изд., 2003;
Руководство по экономическим аспектам аэронавигационного обслуживания, Doc 9161/3, 3-изд. 2002;
Техническая инструкция по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху /2003-2004/,  ИКАО, Doc 9284, изд.2003;
Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах,  Doc. 9481, изд.2003-2004 гг.
”Поиск и спасание с помощью спутников - система КОСПАС-САРСАТ” (Circ. 185 изд 1986), повторное изд.2002.

IV. Які служби аеродрому відносяться до служб організації польотів?

Перелік служб, що відносяться до організації польотів, наведено у „НПП ГА-85" глава 4.

V. За якими конкретно визначеними критеріями і згідно з яким документом мають визначатись стоянки ПС на аеродромі для застосування при актах незаконного втручання?

Пунктом 5.2.15 Керівництва з безпеки для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (Dос 8973, ІКАО, видання шосте, 2002 рік) визначаються такі критерії для вищезгаданих стоянок ПС:

Місце стоянки ПС повинно бути розташованим на відстані не менш 400 метрів від інших місць стоянок ПС, РД, ВПП, будинків, зон загального використання, складів ПММ або зон розміщення вибухових або вогненебезпечних речовин;

Спостереження за місцем ізольованої стоянки ПС із зон загального використання за межами аеропорту повинно бути унеможливленим.

Наявність місця ізольованої стоянки для ПС, що зазнало акту незаконного втручання, в аеропортах України передбачено також спільним наказом від 04.07.97 № 5т/065/034/039/01/0135 щодо дій при врегулюванні акту незаконного втручання.

VI. За якими правилами/процедурами і ким має здійснюватись контроль за перешкодами в районах аеродромів (відповідальності)?

Згідно з Правилами сертифікації цивільних аеродромів України, затвердженими наказом Мінтрансу України від 29.03.2004р. №252, контроль за станом приаеродромної території та висотними перешкодами покладаються на експлуатанта аеродрому.

Правила, за якими має здійснюватися контроль за перешкодами в районі аеродрому визначені в „НГЗА ГА-92" гл.3.2.

VII. Які перешкоди підлягають включенню до ІПП?

До ІПП вносяться об'єкти, що перетинають обмежувальні поверхні (перехідні, внутрішня горизонтальна, конічна, поверхні заходу на посадку) та віднесені до „критичних перешкод".

VIII. За якими правилами і ким має здійснюватись технічне обслуговування/охорона радіонавігаційних засобів, встановлених на аеродромі чи за його межами?

Технічне обслуговування радіонавігаційних засобів здійснюється відповідними службами ЕРТОЗ аеропортів та Украероруху згідно з "Наставлением по технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи в гражданской авиации СССР" (НТЭРТОС ГА-86).

Охорона об'єктів радіонавігаційних засобів здійснюється підрозділами охорони служби авіаційної безпеки авіапідприємств згідно з законом України "Про державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" від 20.02.2003 №545-ІV та наказу Державіаслужби від 30.03.2005 №230 "Про затвердження Правил організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України".

IX. Яка процедура застосування КХ частот та чи потрібно їх публікувати в документах аеронавігаційної інформації?

Згідно з діючими Правилами авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 23.09.03 № 736, у пп. 5.5.1 та 5.5.2 зазначено, що авіаційне радіомовлення здійснюється засобами авіаційного радіозв'язку у діапазонах ДВЧ та ВЧ, а також те, що програми і частоти для авіаційного радіомовлення публікуються у Збірниках аеронавігаційної інформації.
Заступник Голови
Державіаслужби 
 В. Настасієнко

(с) Державiаслужба, 2001-2005