03.02.07 
Ќапоминаем, что на сайте √осавиаслужбы выложены
ѕ–ј¬»Ћј  ¬»ƒј„≤  ƒќ«¬ќЋ≤¬ Ќј ¬» ќЌјЌЌя ѕќЋ№ќ“≤¬ ÷»¬≤Ћ№Ќ»’  ѕќ¬≤“–яЌ»’  —”ƒ≈Ќ  ” –јѓЌ»
ј¬≤ј÷≤ѓ «ј√јЋ№Ќќ√ќ ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя.
“ам же можно загрузить текст в формате word в виде архива с приложени€ми
“акже особо напоминаем, что официальным €вл€етс€ только текст, выложенный на официальном сайте.


-

-

-

 «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
Ќаказ
ћ≥н≥стерства транспорту
та звТ€зку ”крањни
в≥д        є       

ѕ–ј¬»Ћј  

¬»ƒј„≤  ƒќ«¬ќЋ≤¬ Ќј ¬» ќЌјЌЌя ѕќЋ№ќ“≤¬
÷»¬≤Ћ№Ќ»’  ѕќ¬≤“–яЌ»’  —”ƒ≈Ќ  ” –јѓЌ»
ј¬≤ј÷≤ѓ «ј√јЋ№Ќќ√ќ ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя

1. «агальн≥ положенн€ 

1.1. ÷≥ правила визначають пор€док видач≥, продовженн€ терм≥ну д≥њ, зам≥ни, припиненн€ чинност≥ ƒозвол≥в на виконанн€ польот≥в цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни ав≥ац≥њ загального призначенн€. 

1.2. ѕравила видач≥ ƒозвол≥в на виконанн€ польот≥в цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни ав≥ац≥њ загального призначенн€ (дал≥ - ѕравила) поширюютьс€ ≥ Ї обовТ€зковими дл€ вс≥х власник≥в пов≥тр€них суден (дал≥ Ц ѕ—), €к≥ виконують польоти на цив≥льних ѕ— ав≥ац≥њ загального призначенн€.

1.3. ѕольоти ѕ— ав≥ац≥њ загального призначенн€ без чинного ƒозволу на виконанн€ польот≥в заборонен≥.

1.4. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в €вл€Їтьс€ документом, що визначаЇ льотну придатн≥сть ѕ— (екв≥валентний документ сертиф≥ката льотноњ придатност≥).

1.5. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в цив≥льного пов≥тр€ного судна ”крањни ав≥ац≥њ загального призначенн€ видаЇтьс€ на ѕ—, €ке внесено до державного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни та маЇ –еЇстрац≥йне посв≥дченн€.

1.6. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в Ї власн≥стю ”крањни та повинен знаходитись п≥д час польоту на борту ѕ— у вигл€д≥ ориг≥налу.

«м≥на ориг≥налу на коп≥ю заборон€Їтьс€.

1.7. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в вважаЇтьс€ д≥йсним, €кщо в≥н виданий √оловою ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ або уповноваженою на це особою та скр≥плений печаткою ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ.

ѕродовженн€ терм≥ну д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в виконуЇтьс€ ≥нспектором льотноњ придатност≥ та скр≥плюЇтьс€ особистою печаткою.

1.8. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в Ї чинним т≥льки в украњнському пов≥тр€ному простор≥. якщо пол≥т виконуЇтьс€ у пов≥тр€ному простор≥ ≥нших держав, у такому випадку за€вник повинен отримати дозв≥л в≥д в≥дпов≥дних властей ≥нших держав перед початком даного польоту.

1.9. ” цих ѕравилах наведен≥ так≥ терм≥ни та њх визначенн€:

 • јв≥ац≥йна техн≥ка - пов≥тр€н≥ судна та њх компоненти.
 • јв≥ац≥€ загального призначенн€ (ј«ѕ) Ц цив≥льна ав≥ац≥€, €ка використовуЇтьс€ на безоплатн≥й основ≥.
 • ¬иробник Ц орган≥зац≥€, будьЦ€ка юридична або ф≥зична особа, що несе в≥дпов≥дальн≥сть за виробництво, поставку та забезпеченн€ в≥дпов≥дност≥ кожного виготовленого нею екземпл€ра ав≥ац≥йноњ техн≥ки схвален≥й типов≥й конструкц≥њ.
 • ƒиректива льотноњ придатност≥ Ц обовТ€зковий дл€ виконанн€ документ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ, €кий встановлюЇ проф≥лактичн≥ чи коригувальн≥ д≥њ або обмеженн€ щодо льотноњ придатност≥ або експлуатац≥њ ав≥ац≥йноњ техн≥ки.
 • «а€вка Ц оф≥ц≥йне зверненн€ за€вника до ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ на отриманн€ ƒозволу на виконанн€ польот≥в.
 • «а€вник Ц юридична або ф≥зична особа, €ка подала на адресу ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ за€вку на отриманн€ ƒозволу на виконанн€ польот≥в.
 • ≤нспектор льотноњ придатност≥ (≥нспектор) Ц ф≥зична особа, €к≥й ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю надан≥ повноваженн€ щодо контролю техн≥чного стану екземпл€ра ѕ— та його в≥дпов≥дност≥ експлуатац≥йно-техн≥чн≥й документац≥њ схваленоњ типовоњ конструкц≥њ або ориг≥нальноњ конструкц≥њ в установленому ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю пор€дку.
 • Ћьотна придатн≥сть Ц характеристика зразка ав≥ац≥йноњ техн≥ки, що забезпечуЇтьс€ реал≥зац≥Їю норм льотноњ придатност≥ в його конструкц≥њ та льотно-техн≥чних характеристиках.
 • ѕрипиненн€ д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в цив≥льного пов≥тр€ного судна ”крањни  Ц оф≥ц≥йна процедура ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ, що засв≥дчуЇ припиненн€ д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в цив≥льного пов≥тр€ного судна ”крањни з правом в≥дновленн€ його д≥њ п≥сл€ усуненн€ недол≥к≥в.
 • —ертиф≥кат типу Ц документ, що засв≥дчуЇ в≥дпов≥дн≥сть типу ав≥ац≥йноњ техн≥ки нормам льотноњ придатност≥, €к≥ на нього розповсюджуютьс€.
 • —ертиф≥кац≥йний базис Ц комплекс вимог з льотноњ придатност≥ та охорони довколишнього середовища, розповсюджений на даний зразок ав≥ац≥йноњ техн≥ки.
 • —хвалена типова конструкц≥€ Ц типова конструкц≥€ ав≥ац≥йноњ техн≥ки, в≥дпов≥дн≥сть €коњ вимогам сертиф≥кац≥йного базису встановлена за результатами сертиф≥кац≥њ.

≈кв≥валентний документ про допуск типу або екземпл€ра ѕ— до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни Ц –≤Ў≈ЌЌя ƒержавноњ ав≥ац≥йноњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни про допуск до експлуатац≥њ пов≥тр€ного судна ав≥ац≥њ загального призначенн€, що затверджене ƒержавною ав≥ац≥йною адм≥н≥страц≥Їю ”крањни.

2. ѕор€док видач≥  ƒозволу на виконанн€ польот≥в та продовженн€ його терм≥ну д≥њ 

2.1. ƒл€ розгл€ду питань щодо видач≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в за€вник повинен подати до ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ, а у випадку продовженн€ терм≥ну д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в ≥нспектору льотноњ придатност≥ не п≥зн≥ше н≥ж за 20 дн≥в до оч≥куваноњ дати за€вку встановленого зразка та документи зг≥дно з додатками 1Ц3 до цих ѕравил.

2.2. «а€вка на одержанн€ ƒозволу на виконанн€ польот≥в або продовженн€ терм≥ну його д≥њ розгл€даЇтьс€ прот€гом 10 робочих дн≥в з дн€ њњ одержанн€.

якщо при розгл€д≥ за€вки буде ви€влено, що в≥домост≥, €к≥ зазначен≥ в за€вц≥, не в≥дпов≥дають вимогам цих ѕравил, або €кщо до за€вки не додан≥ вс≥ потр≥бн≥ документи, то за€вка повертаЇтьс€ за€внику. ƒержав≥аадм≥н≥страц≥€ маЇ право вимагати додатков≥ документи дл€ визначенн€ можливост≥ видач≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в а в раз≥ продовженн€ терм≥ну д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в це право надаЇтьс€ рег≥ональному ≥нспектору. —трок розгл€ду за€вки в такому раз≥ може бути продовжений до 10 робочих дн≥в з дн€ одержанн€ додаткових документ≥в.

2.3. ѕ≥сл€ ≥нспектуванн€ ѕ—, оформленн€ зв≥ту про проведену перев≥рку ≥нспектором льотноњ придатност≥ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ приймаЇтьс€ р≥шенн€ щодо можливост≥ видач≥ або продовженн€ терм≥ну д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в.

3. ”мови  видач≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в  

3.1. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в (додаток 4) видаЇтьс€ на пов≥тр€н≥ судна ав≥ац≥њ загального призначенн€, що занесен≥ до державного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни ≥ €к≥ мають сертиф≥кат типу ѕ— ”крањни або екв≥валентний документ про допуск типу або екземпл€ра ѕ— до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ, ≥ у €ких в≥дсутн≥ —ертиф≥кат експлуатанта
та/або —ертиф≥кат орган≥зац≥њ з “ќ (техн≥чне обслуговуванн€ ѕ— виконуЇтьс€ безпосередньо власником ѕ— або найн€тим персоналом).

3.2. ” раз≥ псуванн€ ƒозволу на виконанн€ польот≥в або його зношенн€ (пункт 4.2 цих ѕравил), видача нового ƒозволу на виконанн€ польот≥в проводитьс€ зг≥дно з розд≥лом 2 цих ѕравил.

3.3. ” раз≥ втрати ƒозволу на виконанн€ польот≥в видача дубл≥ката проводитьс€ зг≥дно з розд≥лом 2 цих ѕравил та врахуванн€м висновк≥в службового розсл≥дуванн€, €ке проводить за€вник.

4. “ерм≥н д≥њ та припиненн€ чинност≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в

4.1. “ерм≥н д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в дл€ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ встановлюЇтьс€ на строк виконанн€ в≥дпов≥дних польот≥в з урахуванн€м ≥нших обмежень, але не може перевищувати 1 р≥к.

ѕродовженн€ терм≥ну д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в виконуЇтьс€ ≥нспектором льотноњ придатност≥ на п≥дстав≥ поданоњ йому за€вки зг≥дно з розд≥лом 2 даних ѕравил та результатами проведеного ≥нспектуванн€.

4.2. ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в втрачаЇ чинн≥сть у раз≥:

 • тимчасового припиненн€ д≥њ або анулюванн€ сертиф≥ката типу чи р≥шенн€ про допуск ѕ— до експлуатац≥њ;
 • ви€вленн€ недол≥к≥в, що впливають на придатн≥сть до польот≥в, або у раз≥ одержанн€ р≥шенн€ повноважних державних орган≥в про нев≥дпов≥дн≥сть документ≥в, на п≥дстав≥ €ких було видано ƒозв≥л;
 • прийн€тт€ в установленому пор€дку р≥шенн€ щодо припиненн€ експлуатац≥њ всього парку, сер≥њ або конкретного ѕ—;
 • пошкоджень ѕ—, що призвели до втрати льотноњ придатност≥;
 • припиненн€ польот≥в ѕ— дл€ проведенн€ чергового кап≥тального ремонту або екв≥валентних роб≥т;
 • проведенн€ доробок пов≥тр€ного судна, що впливають на льотну придатн≥сть;
 • припиненн€ д≥њ –еЇстрац≥йного посв≥дченн€, його псуванн€, зношенн€ або втрати.

” випадках, зазначених в абзацах 2, 3, 4 пункту 4.2 цих ѕравил, ƒержав≥аадм≥н≥страц≥€ пов≥домл€Ї за€вника ѕ— про втрату чинност≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в.

4.3. ¬ ус≥х випадках, що наведен≥ в пункт≥ 4.2, власник ѕ— повинен припинити польоти та передати в триденний строк до ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в. ¬идача нового ƒозволу на виконанн€ польот≥в в цьому раз≥ виконуЇтьс€ на загальних п≥дставах зг≥дно з розд≥лом 2.

5. ѕор€док проведенн€ ≥нспектуванн€ ѕ— щодо встановленн€ його льотноњ придатност≥

5.1. ѕ≥дставою дл€ ≥нспектуванн€ ѕ— Ї за€вка за€вника ѕ— на проведенн€ ≥нспектуванн€ ѕ— або р≥шенн€ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ.

5.2. ≤нспектуванн€ на льотну придатн≥сть проводитьс€:

 • перед видачею або продовженн€м ƒозволу на виконанн€ польот≥в;
 • в ≥нших випадках за р≥шенн€м ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ.

5.3. ƒл€ проведенн€ ≥нспектуванн€ ѕ— за€вник повинен:

 • забезпечити наданн€ ѕ— та його ≈“ƒ дл€ огл€ду ≥нспектором льотноњ придатност≥ (час та м≥сце огл€ду ѕ— при видач≥ ƒозволу повинно бути узгоджено ≥з ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю, а при продовженн≥ терм≥ну д≥њ ƒозволу ще безпосередньо з ≥нспектором льотноњ придатност≥ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ);
 • забезпечити на€вн≥сть необх≥дного персоналу та обладнанн€ дл€ проведенн€ перев≥рок та ≥нспектуванн€.

5.4. ≤нспектуванн€ на льотну придатн≥сть у повному обс€з≥ пов≥тр€них суден ав≥ац≥њ загального призначенн€ виконуЇтьс€ ≥нспекторами ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ (або ф≥зичними особами, €ким ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю надан≥ в≥дпов≥дн≥ повноваженн€ в установленому ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю пор€дку) ≥з метою визначенн€ в≥дпов≥дност≥ екземпл€ра ѕ— та його ≈ƒ:

а) схвален≥й типов≥й конструкц≥њ або критер≥€м льотноњ придатност≥ (дл€ ѕ— ориг≥нальноњ конструкц≥њ);
б) вимогам до техн≥чного стану;
в) додатковим вимогам ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ щодо дообладнанн€ ѕ—;
г) безумовного виконанн€ за€вником ус≥х передбачених йому процедур.

ѕрим≥тка. ћодиф≥кац≥њ типов≥й конструкц≥њ, в тому числ≥ ремонти, повинн≥ бути схвален≥ ƒержав≥аадм≥н≥страц≥Їю зг≥дно ѕравил јѕ”Ц21 та чинних угод (Bilateral Airworthiness Agreements) або робочих процедур (Working Procedures) з јв≥ац≥йними јдм≥н≥страц≥€ми держав розробник≥в, що стосуютьс€ льотноњ придатност≥.

5.5. ”с≥ витрати на проведенн€ перев≥рок та ≥нспектуванн€ несе за€вник.

6. ¬имоги до оформленн€ документ≥в за€вником

6.1. ѕодан≥ за€вником у ƒержав≥аадм≥н≥страц≥ю або ≥нспектору льотноњ придатност≥ документи повинн≥ задовольн€ти так≥ вимоги:

 • документи приймаютьс€ до розгл€ду у вигл€д≥ ориг≥нал≥в або коп≥й, зав≥рених у встановленому пор€дку;
 • документи, що мають п≥дчистки, рукописн≥ або машинописн≥ виправленн€ ≥ доповненн€, до розгл€ду не приймаютьс€;
 • документи повинн≥ бути п≥дписан≥ власником або уповноваженою на це особою за€вника, на€вн≥сть печатки не обовТ€зкова.

7. ƒержавн≥ збори

7.1. ƒержавн≥ збори, повТ€зан≥ з видачею ƒозволу на виконанн€ польот≥в або його дубл≥ката, сплачуЇ за€вник, €кий подав в≥дпов≥дну за€вку.

7.2. –озм≥р державних збор≥в установлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до чинного законодавства. 

8. ƒан≥ з техн≥чного обслуговуванн€, що реЇструютьс€

8.1. –еЇструЇтьс€ документац≥€, що п≥дтверджуЇ:

 • загальний час експлуатац≥њ ѕ— та агрегат≥в з обмеженн€ строком служби/ресурсом (години, календарн≥ строки, цикли);
 • поточне дотриманн€ обовТ€зковоњ ≥нформац≥њ з льотноњ придатност≥;
 • виконан≥ модиф≥кац≥њ та ремонти конструкц≥њ ѕ—;
 • час експлуатац≥њ ѕ— та агрегат≥в п≥сл€ останнього ремонту та з початку експлуатац≥њ;

8.2. «ареЇстрована документац≥€ збер≥гаЇтьс€ не менш €к 90 д≥б п≥сл€ виведенн€ ѕ— з експлуатац≥њ, а дан≥ з п≥дтвердженн€ “ќ не менш одного року п≥сл€ його виконанн€.

«аступник ћ≥н≥стра транспорту
та звТ€зку ”крањниЦ
√олова ƒержав≥аадм≥н≥страц≥њ

ј.ј.  ол≥сник

 ƒодаток 1
до пункту 2.1 “имчасових правил видач≥ ƒозвол≥в на
виконанн€ польот≥в цив≥льних пов≥тр€них суден
 ”крањни  ав≥ац≥њ загального призначенн€

 ѕерел≥к
документ≥в, необх≥дних дл€ одержанн€ або продовженн€ терм≥ну
д≥њ ƒозволу  на виконанн€ польот≥в :

 1. «а€вка  ( додаток 2).
 2. ƒоповненн€ до за€вки  ( додаток 3) при потреб≥.
 3.  оп≥ю д≥ючого –еЇстрац≥йного  посв≥дченн€ ѕ—.
 4.  оп≥ю —ертиф≥ката придатност≥ щодо шуму на м≥сцевост≥ ( за  на€вност≥, при продовженн≥).
 5. јкт про перев≥рку  за€вником  техн≥чного стану та визначенн€ придатност≥ пов≥тр€ного судна до польот≥в.
 6.  оп≥ю ƒозволу  на бортов≥ рад≥останц≥њ  ( €кщо ѕ— обладнане рад≥останц≥€ми, при продовженн≥).
 7. ¬исновок про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра ѕ—  та  його ≈“ƒ  типов≥й  конструкц≥њ  або “” на поставку, виданий представником ƒержав≥аслужби на п≥дприЇмств≥-виробнику ( дл€ нових ѕ—).
 8.  оп≥ю договору  про  оренду  ѕ— (€кщо ѕ— орендуЇтьс€) з коп≥€ми акт≥в з прийманн€-передаванн€ ѕ—.
 9. ≈кспортний —ертиф≥кат льотноњ придатност≥ держави-експортера (€кщо ѕ— ≥мпортуЇтьс€ в ”крањну).
 10. ѕерел≥к в≥дм≥н в≥д сертиф≥кованого типу.
 11.  оп≥ю страхового пол≥су (в≥дпов≥дальн≥сть перед трет≥ми особами).
 12.  арту контрольних даних пов≥тр€ного судна  дл€ вс≥х ѕ—, на €к≥ видаЇтьс€ сертиф≥кат придатност≥ щодо шуму на м≥сцевост≥ (додаток 3 до п.3 ѕравил видач≥ сертиф≥кат≥в придатност≥ щодо шуму на м≥сцевост≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни).
 13. ‘≥нансовий документ, €кий п≥дтверджуЇ сплату державного збору.

ѕрим≥тка. ƒокументи по пунктам є4, 6, 7, 8, 12 не обовТ€зков≥.


ƒодаток 2
   до пункту 3.1 “имчасових правил видач≥ ƒозвол≥в на
  виконанн€ польот≥в цив≥льних пов≥тр€них суден
 ”крањни  ав≥ац≥њ загального призначенн€

«а€вка
на видачу або продовженн€ терм≥ну д≥њ ƒозволу на виконанн€ польот≥в 

 

   на видачу 

 

   на продовженн€ терм≥ну д≥њ 

_______________________________________________________________________
(перед подачею  в ƒержав≥аслужбу перед назвою потр≥бного виду  д≥њ зробити позначку)

1.   

   атегор≥€
  Category

 

2.   

ѕозначенн€ ѕ— розробником
 Manufacturer`s designation

 

3.   

ƒержавний ≥ реЇстрацiйний  знаки
пов≥тр€ного судна (ѕ—)

  

4.   

«аводський та
 серiйний номери ѕ—

 

5.   

 атегор≥€ ѕ— та його призначенн€
Category of aircraft

 

6.   

¬иготовлювач
Manufacturer

 

7.   

ƒата виготовленн€ ѕ—

 

8.   

ƒержава видачi експортного  —Ћѕ,
 є сертиф≥ката  та дата видач≥ (при необх≥дност≥)

 

9.   

¬ласник  повiтр€ного судна

 

10.    

є –еЇстрац≥йного посв≥дченн€
та строк його  д≥њ

 

11.    

є —ертиф≥ката типу або екв≥валентного документа

 

12.    

ћаксимальна зл≥тна маса

 

13.    

ћаксимальна посадочна маса

 

14.    

 ћаса порожнього ѕ—

 

15.    

ћаксимальна к≥льк≥сть  палива

 

16.    

ƒ≥апазон центр≥вки

 

17.    

ћ≥н≥мальний склад ек≥пажу

 

18.    

 ≥льк≥сть пасажирських м≥сць

 

19.    

јдреса, телефон,  ≈-mail, посада та  пр≥звище спец≥ал≥ст≥в ,   €к≥ готов≥ пред`€вити ѕ— до  ≥нспектуванн€

 

ѕрошу виписати дов≥дку   на  сплату  держзбор≥в за  ƒозв≥л за м≥с_______, платник Ц експлуатант / власник ѕ— (непотр≥бне закреслити)

  я цим документом за€вл€ю, що вказана вище ≥нформац≥€ Ї  точною у вс≥х   в≥дношенн€х.

  «  ѕроцедурами видач≥ документ≥в, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни,  ознайомлений.

ѕiдпис  за€вника                                 ______________   

     (ѕ.≤.Ѕ.)   

ѕосада   

ƒата    ћ.п.

ѕрим≥тка. 

1. ѕункти 1, 2, 5, 6  обовТ€зков≥  дл€ заповненн€  державною та англ≥йською  мовами.
2. ѕункт 8  та на€вн≥сть печат≥ на п≥дпис≥ за€вника  не обов?€зков≥.


ƒодаток 3
  до пункту 2.1 “имчасових правил видач≥ ƒозвол≥в на
   виконанн€ польот≥в цив≥льних пов≥тр€них суден
 ”крањни  ав≥ац≥њ загального призначенн€

ƒоповненн€ до за€вки
на видачу ƒозволу на виконанн€ польот≥в

   

 ƒержавний ≥ реЇстрацiйний

 знаки пов≥тр€ного судна (ѕ—)

 
 

¬иготовлювач                                            Manufacturer

 
 

ƒата виготовленн€ ѕ—

 

   

 ѕозначенн€ ѕ— розробником

 
 

«аводський
та   сер≥йний номери ѕ—

 

  

ƒержава видачi експортного  сертиф≥ката,
є та дата видач≥ ( при необх≥дност≥)

 
          ќпис пов≥тр€ного судна (ѕ—),    систем, пристроњв  та   обладнанн€

  

 ѕозначенн€ типу двигуна (к≥льк≥сть двигун≥в)

 
 

ѕозначенн€ типу ƒ—”

 

  

 ѕозначенн€ типу пов≥тр€них
  гвинт≥в

 

  

 “ип системи регулюванн€ тиску
 у гермокаб≥н≥ та њњ позначенн€

 
 

 величина перепаду тиску  (кг/см2)
в  каб≥н≥   ек≥пажу ≥ пасажирськ≥й  каб≥н≥

 
 

 величина перепаду тиску  (кг/см2)
 у вантажн≥й каб≥н≥

 
 

“ип колеса:     носовоњ ст≥йки шас≥                        

 
 

                          основних ст≥Їк шас≥

 
 

 иснева система
(стац≥онарна чи переносна),

 
 

“ип (та к≥льк≥сть) кисневих масок

 
 

 ек≥пажу

 
 

пасажир≥в

 
 

ќб`Їм запасу кисню (л≥тр)

 
 

“ип системи захисту вiд  обмерзанн€ ≥ дощу 

                       крила

 
 

                       хвостового оперенн€

 
 

                      лобового скла каб≥ни ек≥пажу

 
 

 Ќа€вн≥сть  ременiв безпеки

 
 

 на робочих мiсц€х льотного  екiпажу            

 
 

 на пасажирських крiслах

 

15   

  ≥льк≥сть авар≥йних виход≥в (њх типи)

 

16   

 “ип пасажирських крiсел

 

17   

 “ип системи пожежогас≥нн€

 
 

 мотогондол

 
 

 багажних в≥дс≥к≥в

 

18   

 ќсновнi акумул€торнi батарењ

 
 

 “ип

 
 

  iлькiсть установлених  батарей

 

19   

 “ип курсовоњ системи

 

20   

 “ип та к≥льк≥сть висотом≥р≥в:

 
 

 метров≥

 
 

 футов≥

 

21   

 “ип системи сигнал≥зац≥њ сходженн€

 з ешелону

 

22   

 “ип системи попередженн€

 наближенн€ до земл≥

 

23   

 “ип системи сигнал≥зац≥њ про
 дос€гненн€ максимального
 експлуатац≥йного крену

 

24   

 “ип автоп≥лота

 

25   

 “ип апаратури рад≥отехн≥чних
 систем ближньоњ навiгац≥њ  (–—ЅЌ)

 

26   

 “ип апаратури рад≥отехн≥чних
 систем дальньоњ навiгацiњ (–—ƒЌ)

 

27   

 “ип апаратури супутниковоњ
 системи нав≥гац≥њ

 

28   

 “ип (та к≥льк≥сть) автоматичних компас≥в

 

29   

 “ип (та к≥льк≥сть) ав≥агоризонт≥в

 

30   

 “ип рад≥олокац≥йного  в≥дпов≥дача   управл≥нн€   пов≥тр€ним рухом

 
 

Ќа€вн≥сть режиму
    "”¬ƒ"

 
 

 Ќа€вн≥сть режиму
   "RBS"

 
 

 Ќа€вн≥сть режиму
   "S" 

 

31   

 “ип рад≥одалеком≥ра
"DME"

 

32   

 “ип апаратури кутом≥рноњ
 системи "VOR"

 

33   

 “ип бортовоњ системи
 попередженн€ з≥ткнень у пов≥тр≥

 

34   

 “ип рад≥олокац≥йноњ станц≥њ

 

35   

 “ипи та к≥льк≥сть рад≥останц≥й

 та њх д≥апазон

 
 

"ћ’" (ћ¬), ” ’ (” ¬)

 
 

 "—’"  (—¬)

 

 

  " ’" ( ¬)

 

36   

 “ипи та к≥льк≥сть авар≥йних рад≥останц≥й

 

 

 

"ћ’"  (ћ¬), ” ’ (” ¬)

 

 

 " ’" ( ¬)

 

37   

 “ип апаратури внутр≥шнього
 зв'€зку ≥ спов≥щенн€  пасажир≥в

 

38   

 “ип системи збиранн€

 параметричноњ ≥нформац≥њ

 

39   

 “ип системи збиранн€

 звуковоњ ≥нформац≥њ

 

40   

 –есурс ѕ—  та строку служби 
призначений 

               год.                    пос.                 р.

 

 ѕродовженн€ ресурсу ѕ—  та строку служби призначений

                год.                    пос.                р.

 

 до першого ремонту

                год.                    пос.                р.

 

 м≥жремонтний

                год.                    пос.                р.

41   

 ѕ≥дстава продовженн€ ресурсу  ѕ—
та строку служби

 

42   

–есурс  та строк служби двигуна 
 призначений    

                                                             є 1

          


               год.                    цикли            р.

 

                                                             є 2

               год.                    цикли            р.

 

                                                             є 3

               год.                    цикли            р.

 

                                                             є 4

               год.                    цикли            р.

 

                                                             ƒ—”

               год.                    цикли            р.

 

  ѕ≥дпис                                                                                                            ћ.п.

43       

–есурс двигуна   до першого ремонту       

                                                             є 1

 

 

                                                             є 2

                год.                    цикли            р.

 

                                                             є 3

                год.                    цикли            р.

 

                                                             є 4

                год.                    цикли            р.

 

                                                             ƒ—”

                год.                    цикли            р.

44       

 –есурс двигуна   м≥жремонтний      

                                                             є 1

 

                год.                    цикли            р.

 

                                                             є 2

                год.                    цикли            р.

 

                                                             є 3

                год.                    цикли            р.

 

                                                             є 4

                год.                    цикли            р.

 

                                                             ƒ—”

                год.                    цикли            р.

45       

 ѕ≥дстава продовженн€ ресурсу
 двигуна є 1-4,  ( ƒ—”)

 

46       

 –есурс пов≥тр€ного гвинта (ѕ√)
або  несучоњ лопат≥ (ЌЋ)
призначений                                       є 1

                            

                год.                     р.

 

                                                              є 2

                год.                     р.

 

                                                              є 3

                год.                     р.

 

                                                              є 4

                год.                     –.

47       

до першого ремонту                         є 1

 

                год.                     р.

 

                                                              є 2

                год.                     р.

 

                                                              є 3

                год.                     р.

 

                                                              є 4

                год.                     р.

48       

м≥жремонтний                                    є 1

                год.                     р.

 

                                                              є 2

                год.                     р.

 

                                                              є 3

                год.                     р.

 

                                                              є 4

                год.                     р.

49      4

 ѕ≥дстава продовженн€ ресурсу
 пов≥тр€ного гвинта  або ЌЋ

 

50      4

 ѕерел≥к  агрегат≥в, €к≥ мають
 ресурс менше ресурсу  планера ѕ— (додаЇтьс€)

 

51      4

 ¬иконан≥ капремонти або екв≥ва-
 лентн≥ њм роботи, орган≥зац≥€,
 дата виконанн€

 

 

52      4

ѕерел≥к виконаних бюлетен≥в, ким, коли  (додаЇтьс€)

 

53      4

 ѕерел≥к  виконаних директив з
 льотноњ придатност≥, ким, коли,
 ( додаЇтьс€)

 

54      4

 –емонтно-в≥дновлювальн≥ роботи,
 орган≥зац≥€, дата виконанн€,
є  —ертиф≥ката

 

55      5

 ƒата зм≥ненн€ конструкц≥њ, п≥дприЇмство, €ке виконало  модиф≥кац≥ю, дата виконанн€,
 є  —ертиф≥ката

 

56      5

 ”казати перел≥к обладнанн€,  що
 було встановлено в  результатi
 проведеноњ модиф≥кацiњ (указати виготовлювача)

 

57       

 ƒ≥юча ≈“ƒ (р≥к виданн€, дата введенн€ в д≥ю та   є останньоњ зм≥ни)

 

 

 Ћ≈  (–ЋЁ)

 

 

 

 ќ     (–ќ)

 

 

 

 ≈     (–Ё)

 

 

 

≤÷      (»÷)

 

58      5

¬казати змiни /€кщо такi мають мiсце/, €кi внесен≥ до керiвництва з льотноњ експлуатац≥њ ( Ћ≈),  що стали результатом проведеноњ модифiкацiњ. ќрган≥зац≥€, €ка затвердила зм≥ни  Ћ≈, дата затвердженн€

 

59       

 ≈ксплуатац≥йн≥ обмеженн€:

 

 

 максимальна зл≥тна маса

 

 

 максимальна посадочна маса

 

 

 маса порожнього ѕ—

 

 

 к≥льк≥сть пасажирських м≥сць

 

 

 к≥льк≥сть палива

 

60   

ƒ≥апазон центрувань

 

61   

ќсобливост≥ аеродинам≥чноњ компоновки ѕ— (бл≥стери,  накладки, аеродинам≥чна асиметр≥€, ≥нше)

 

62   

¬≥дпов≥дн≥сть ѕ— перел≥ку  даних
 (дл€ ≥ноземних ѕ—)

 

ƒо за€вки додаютс€ так≥ документи :

 

я цим документом за€вл€ю, що вказана вище ≥нформац≥€ Ї  точною у вс≥х   в≥дношенн€х.

«  “имчасовими правилами  видач≥ дозволу на виконанн€ польот≥в  цив≥льних пов≥тр€них суден  ”крањни   ав≥ац≥њ загального призначенн€     ознайомлений.

 

ѕiдпис  за€вника                                                 ______________        

                                                                                    (ѕр≥звище)           

ѕосада                                                        

ƒата                                                                                  ћ.п.

ѕрим≥тки:

1. ѕункт 2 обовТ€зко ий  дл€ заповненн€  украњнською та англ≥йською  мовами.
2. ÷е доповненн€ заповнюЇтьс€ при першому одержанн≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в, при продовженн≥ терм≥ну д≥њ ƒозволу   заповнити т≥льки т≥ дан≥, €к≥ зм≥нилис€ з часу видач≥ ƒозволу на виконанн€ польот≥в.


ƒодаток 4
  до пункту 3.1 “имчасових правил видач≥ ƒозвол≥в на
виконанн€ польот≥в цив≥льних пов≥тр€них суден
 ”крањни  ав≥ац≥њ загального призначенн€

 

 

 ” –јѓЌј

 ƒержавна  служба ”крањни з нагл€ду за забезпеченн€м безпеки ав≥ац≥њ  

(ƒержав≥аслужба)

UKRAINE

State Administration of Ukraine
for Aviation Safety Oversight

(STATE AVIATION ADMINISTRATION)

       a)                 ƒќ«¬≤Ћ

(1)        Ќј ¬» ќЌјЌЌя  ѕќЋ№ќ“≤¬   
     B.                 PERMIT TO FLY

є 

1.   ƒержавний ≥
реЇстрац≥йний знаки
     Nationality and
     Registration Marks

2.   ¬иготовлювач та тип (модель)
     Manufactory and Type (model)

 

 

    

 

3.   «аводський номер
     Serial Number

 

      –≥к виготовленн€
      Manufacturing Year       

 

4    атегор≥€
    Category

5. —ертиф≥кат типу або
    екв≥валентний документ
    Type Certificate  or equivalent document

6. ÷ей ƒозв≥л видано в≥дпов≥дно до  онвенц≥њ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю в≥д  7 грудн€  1944  року зг≥дно з чинним законодавством   ”крањни  щодо    пов≥тр€ного судна,  €ке  вважаЇтьс€  придатним  до  польот≥в  за   умови, що його техн≥чне обслуговуванн€ та експлуатац≥€ в≥дпов≥дають установленим експлуатац≥йним обмеженн€м. ÷ей дозв≥л д≥Ї дл€ виконанн€ польот≥в в ”крањн≥ та ≥нших державах, за умови отриманн€ дозволу в≥д в≥дпов≥дних орган≥в цих держав. Ѕез права комерц≥йного перевезенн€ пасажир≥в, вантаж≥в та виконанн€ ав≥ац≥йних роб≥т.

This  Permit is issued pursuant to the Convention on  International Civil Aviation dated   December  7, 1944  and  in  accordance with the Ukrainian legislation currently in force in respect of the above mentioned  aircraft, which is  considered  airworthy when maintained  and operated in  accordance   with the approved operation requirements. This permit is also valid for flights in Ukraine and other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States. without right to perform commercial  passengers, cargo transportation and aerial works.

7.  ƒодатков≥ дан≥
      Additional information

 

 

ѕ≥дпис
Signature

ѕосада
Title

ƒата
Date (d/m/y)

 

 


 

ƒозв≥л на виконанн€  польот≥в  д≥Ї  до:                      
Validity term Permit  till:  

       ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     _______________ћ.п.

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       

Validity term Permit  extended till:

 

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 

 є посв≥дченн€,  дата  

 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       

Validity term Permit  extended till:

 

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 

 є посв≥дченн€,  дата  

 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

—трок д≥њ ƒозволу на виконанн€  польот≥в продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

ѕ≥дпис  

Signature     ________________ћ.п.

 є посв≥дченн€,  дата  
 є Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 


  ƒодаток 7_1

ј “

про перев≥рку за€вником (експлуатантом) техн≥чного стану та визначенн€ льотноњ  придатност≥ пов≥тр€ного судна

 Ќаказ за€вника в≥д __________  є  ____________   про призначенн€  ком≥с≥њ   щодо визначенн€ льотноњ придатност≥  ѕ—.

 "___ "_____ 200     р.   проведений  техн≥чний огл€д ѕ—  та перев≥рена ≈ƒ зг≥дно програми роб≥т  в≥д  ______, про що у формул€р≥ ѕ—

(у розд≥л≥ У онтроль стану ѕ—Ф)  зроблено запис, оформлена  та додаЇтьс€  дефектна в≥дом≥сть в≥д __________

1.  ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно:  класиф≥кац≥€ та позначенн€ пов≥тр€ного судна  _______________________

    ƒержавний   ≥   реЇстрац≥йний  знаки    _______________________«аводський та сер≥йний  номери     ______________________

 

   “аблиц€ є1

 ƒата випуску ѕ— з заводу

ƒата останнього ремонту
або екв≥валентних роб≥т

 ≥льк≥сть ремонт≥в
або екв≥валентних роб≥т

 Ќал≥т з початку експлуатац≥њ

 

                            години                            посадки                           роки

 Ќал≥т п≥сл€ останнього ремонту

 

                            години                            посадки                           роки

–есурси та строки служби ѕ—

ѕризначеного

 

                            години                            посадки                           роки

до  ремонту або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

до пер≥одичного “ќ  або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

«алишок

ресурс≥в та строк≥в служби ѕ—

ѕризначеного

 

                            години                            посадки                           роки

до  ремонту або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

до пер≥одичного “ќ  або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

2.              ¬≥домост≥ про ресурси та строки служби  двигун≥в, пов≥тр€них гвинт≥в.   

“аблиц€ є2

            

                      ¬ир≥б

ƒвигун є1

 пов≥тр€ний гвинт

ƒвигун є2

 пов≥тр€ний гвинт

ƒвигун є3

 пов≥тр€ний гвинт

ƒвигун є4

 пов≥тр€ний гвинт

ƒ—”  є1

ƒ—”  є2

“ип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«аводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒата установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒата випуску з заводу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒата крайнього ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕризначений ресурс та строк служби   (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ћ≥жремонтний ресурс та строк служби  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќапрацюванн€  з початку експлуатац≥њ  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќапрацюванн€ п≥сл€ крайнього
ремонту  (год/цикл. /р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок призначеного ресурсу (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок призначеного строку служби   (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок ресурсу до ремонту (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок  строку служби  до ремонту  (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.          ѕерел≥к виконаних  роб≥т з “ќ з дати проведенн€ крайньоњ ≥нспекц≥њ

“аблиц€ є3

ƒата

«м≥ст та п≥дстава

Ќапрацюванн€  (год/пос),

є сертиф≥ката  виконанн€ “ќ/ передач≥ до експлуатац≥њ

ќрган≥зац≥€ що виконала роботи,

є —ертиф≥ката та  строк його д≥њ

 

ћ≥сце проведенн€

роб≥т  з “ќ

(адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        ћаса порожнього ѕ—, центр≥вка ______________________________________________________________________   

5.        ¬исновок ком≥с≥њ  за€вника (експлуатанта)  щодо в≥дпов≥дност≥ ѕ—:

а) ѕ— техн≥чно справне, ус≥  роботи з “ќ на дату складанн€  цього акту виконан≥;
б) зм≥н типовоњ конструкц≥њ, €к≥ не передбачен≥ затвердженою документац≥Їю немаЇ;
в) ѕ—, двигуни, пов≥тр€н≥ гвинти та комплектувальн≥ вироби,  мають залишки  ресурс≥в та строки служби;
г) ƒл€ виконанн€ м≥жнародних польот≥в на ѕ— встановлено додаткове обладнанн€:

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

д) ѕ— маЇ наступн≥ обмеженн€ щодо експлуатац≥њ:

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

                 √олова:                        

      „лени ком≥с≥њ                        ___________________________________________________________________

                                                      —пец≥ал≥ст з експлуатац≥њ ѕ— та двигуна, є св≥доцтва, посада, п≥дпис, ѕ.≤.Ѕ.

                                        :             ____________________________________________________________________

                                                      —пец≥ал≥ст з експлуатац≥њ ј ≥ –≈ќ, є св≥доцтва, посада, п≥дпис, ѕ.≤.Ѕ.

                                                       ___________________________________________________________________

                                                      ѕредставник служби  €кост≥, є св≥доцтва, посада, п≥дпис,  ѕ.≤.Ѕ..

8. ¬исновок за€вника (кер≥вника ≤“— експлуатанта) про придатн≥сть  ѕ— до  польот≥в     

 ______________________________________________________________________________

 ___________________________________на терм≥н    ____________________________________

 

ћ.п.                                                                               (п≥дпис, посада,  ѕ.≤.Ѕ, дата.) 

ѕрим≥тка.   —трок д≥њ цього јкта - один м≥с€ць з дати  перев≥рки техн≥чного стану ѕ—. 


  ƒодаток 7_2

ј “

про перев≥рку за€вником техн≥чного стану та визначенн€ льотноњ  придатност≥ пов≥тр€ного судна

 Ќаказ за€вннка в≥д __________  є  ____________   про призначенн€  ком≥с≥њ   щодо визначенн€ льотноњ придатност≥  ѕ—.

 "___ "_____ 200     р.   проведений  техн≥чний огл€д ѕ—  та перев≥рена ≈ƒ зг≥дно gрограми роб≥т  в≥д  ______, про що у формул€р≥ ѕ—

(у розд≥л≥ У онтроль стану ѕ—Ф)  зроблено запис , оформлена  та додаЇтьс€  дефектна в≥дом≥сть в≥д __________

1. ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно:  rласиф≥кац≥€ та позначенн€ пов≥тр€ного судна     _______________________

    ƒержавний   ≥   реЇстрац≥йний  знаки        _______________________  pаводський та сер≥йний  номери     ______________________

      “аблиц€ є1

 ƒата випуску ѕ— з заводу

ƒата останнього ремонту
або екв≥валентних роб≥т

 ≥льк≥сть ремонт≥в
або екв≥валентних роб≥т

 Ќал≥т з початку експлуатац≥њ

 

                            години                            посадки                           роки

 Ќал≥т п≥сл€ останнього ремонту

 

                            години                            посадки                           роки

–есурси та строки служби ѕ—

ѕризначеного

 

                            години                            посадки                           роки

ƒо  ремонту або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

ƒо пер≥одичного “ќ  або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

«алишок ресурс≥в та строк≥в служби ѕ—

ѕризначеного

 

                            години                            посадки                           роки

ƒо  ремонту або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

ƒо пер≥одичного “ќ  або екв≥валентних роб≥т

 

                            години                            посадки                           роки

2.   ¬≥домост≥ про ресурси та строки служби  двигун≥в,  гвинт≥в  (несуч≥ лопат≥ та хвостовий гвинт)  

         “аблиц€ є2

ƒан≥ по вертольоту

ƒвигун є1

ƒвигун є2

Ћопат≥ Ќ√

Ћопат≥ ’√

ƒ—” 

“ип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«аводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒата установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒата випуску з заводу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ƒата крайнього ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕризначений ресурс та строк служби   (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ћ≥жремонтний ресурс та строк служби  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќапрацюванн€  з початку експлуатац≥њ  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ќапрацюванн€ п≥сл€ крайнього ремонту (год/цикл. /р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок призначеного ресурсу (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок  строку служби (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок ресурсу до ремонту (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«алишок  строку служби  до ремонту  (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          ѕерел≥к виконаних  роб≥т з “ќ з дати проведенн€ крайньоњ ≥нспекц≥њ

“аблиц€ є3

ƒата

«м≥ст та п≥дстава

Ќапрацюванн€  (год/пос),

є сертиф≥ката  виконанн€ “ќ/ передач≥ до експлуатац≥њ

ќрган≥зац≥€ що виконала роботи,

є —ертиф≥ката та  строк його д≥њ

ћ≥сце проведенн€

роб≥т  з “ќ

(адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        ћаса порожнього ѕ—, центр≥вка ______________________________________________________________________   

5.        ¬исновок ком≥с≥њ  за€вника (експлуатанта)  щодо в≥дпов≥дност≥ ѕ—:

а) ѕ— техн≥чно справне, ус≥  роботи з “ќ на дату складанн€  цього акту виконан≥;
б) зм≥н типовоњ конструкц≥њ, €к≥ не передбачен≥ затвердженою документац≥Їю немаЇ;
в) ѕ—, двигуни, пов≥тр€н≥ гвинти та комплектувальн≥ вироби,  мають залишки  ресурс≥в та строки служби;
г) ƒл€ виконанн€ м≥жнародних польот≥в на ѕ— встановлено додаткове обладнанн€:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

д) ѕ— маЇ наступн≥ обмеженн€ щодо експлуатац≥њ:

_________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

                 √олова:                        

      „лени ком≥с≥њ                        _________________________________________________________________________________

                                                      —пец≥ал≥ст з експлуатац≥њ ѕ— та двигуна, є св≥доцтва, посада, п≥дпис, ѕ.≤.Ѕ.

                                        :             _________________________________________________________________________________

                                                      —пец≥ал≥ст з експлуатац≥њ ј ≥ –≈ќ, є св≥доцтва, посада, п≥дпис, ѕ.≤.Ѕ.

                                                       _________________________________________________________________________________

                                                      ѕредставник служби  €кост≥, є св≥доцтва, посада, п≥дпис,  ѕ.≤.Ѕ..

8. ¬исновок за€вника (кер≥вника ≤“— експлуатанта) про придатн≥сть  ѕ— до  польот≥в  _____________________________________________________________________________

  _______________________________________________на терм≥н    ____________________

ћ.п.                                                                               (п≥дпис, посада,  ѕ.≤.Ѕ, дата.)

ѕрим≥тка.   —трок д≥њ цього јкта - один м≥с€ць з дати  перев≥рки техн≥чного стану ѕ—.