25.11.06 

Заступнику Голови – начальнику авіаційного
відділу ЦК ТСО України Грибанову В.М.

В.о. Президента Всеукраїнської асоціації
«Аероклуб України» Піхало О.С.

Директору НДІ АПС Николаєву П.М.

Інформативний лист від 21.08.2006 № 1.18-5437

Щодо реєстрації та допуску до польотів легких, надлегких ПС та ПС аматорської конструкції ТСО України та асоціації "Аероклуб України"

Згідно з п. 2 Наказу Державіаслужби від 03.07.06 № 475 передбачається внесення до Державного реєстру повітряних суден (ПС), які знаходяться на обліку та допущені до польотів Товариством сприяння обороні України (ТСОУ), Асоціацією «Аероклуб України» або Центром повітроплавання науково–дослідницького інституту аеропружних систем (ЦП НДІ АПС). В зв’язку з цим повідомляю, що реєстрація повітряних суден в Державного реєстру цивільних повітряних суден можлива за умови визнання Державіаслужбою придатності їх конструкції для експлуатації як цивільного ПС.

Також повідомляю, що у відношенні малих ПС, які знаходяться на обліку та допущені до польотів ТСОУ, Асоціацією «Аероклуб України» або ЦП НДІ АПС схвалені або допущені до експлуатації в цивільній авіації такі типові конструкції:

Літаки:
Ан-2 згідно Наказу МЦА СРСР від 1947 р.;
Як-18Т

Рішення Укравіації ДС 0010;

Як-52 Рішення Державного Департаменту Авіаційного Транспорту України № ДС-0082/96
В-35А (Wilga-35)

Рішення Державного Департаменту Авіаційного Транспорту України № ДС-0110/18Т-97

А-20

Сертифікат типу № ТП-0003

Х-32 „Бекас”

Сертифікат типу № ТП-0005

Х-32-912

Сертифікат типу № ТЛ-0034
Вертольоти
Мі-2Рішення Укравіації ДС 0010;
R-44 та R-44IIСертифікат типу № ТВ-0011

Мотодельтаплани

Т-2М та Т-2МСХСертифікат типу № ТП-0006
Теплові аеростати
АУС-N-6, -7, -72, -81 та -83

Сертифікат типу № ТП-0002

Cameron Dallons O-77 та O-90
Параплани
АУС А4/25Сертифікат типу № ТП-0001

Крім зазначених, схвалені або допущені до експлуатації в цивільній авіації типові конструкції таких ПС:

Літаки:

“Socata” TB-10, -20, -21 та -200

Сертифікат типу № ТЛ-0007

“Socata” TBM-700

Сертифікат типу № ТЛ-0003

НАРП-1Сертифікат типу № ТП-0004
Вертольоти

“Schweizer” 269C та 269C-1

Сертифікат типу № ТВ-0011
АК 1-3Сертифікат типу № ТП-0008

Реєстрація екземплярів ПС, конструкція яких відповідає схваленій типовій конструкції та експлуатація яких здійснюється відповідно до схваленої експлуатаційної документації, проводиться на загальних підставах згідно з чинними авіаційними правилами.

Реєстрація та допуск до експлуатації в цивільній авіації інших екземплярів ПС, які не мають сертифікату типу або еквівалентного документу, виданого Державіаслужбою, буде проводитись в наступному порядку.

1. Для аматорських ПС, до яких відносяться:

a) ПС оригінальної конструкції, які розроблені і вироблені власником;
b) ПС, які виготовлені власником шляхом збирання з набору вузлів і деталей згідно з інструкцією виробника набору та
c) ПС, які виготовлені або відновлені власником за кресленнями на літальні апарати, які раніше експлуатувалися, але експлуатація припинена,

визнання Державіаслужбою (допуск до польотів) для експлуатації в цивільній авіації в якості авіації загального призначення (які не використовуються для надання комерційних послуг за плату або за наймом з перевезення пасажирів та вантажів, виконання авіаційних робіт, проведення тренувальних та учбових польотів) виконується Рішеннями Державіаслужби на підставі Акту або Висновку про оцінку технічного стану з висновками про можливість та умови допуску до польотів, які складаються за результатами роботи льотно-технічних комісій за процедурами, що діють в ТСОУ, Асоціації «Аероклуб України» та ЦП НДІ АПС.

2. ПС, які виготовляються серійно, типова конструкція яких схвалена Національною авіаційною адміністрацією країни-розробника (сертифікат типу або еквівалентний документ) і не має схвалення Державіаслужби, допускаються до польотів в цивільній авіації:

a) ПС, які можуть використовуватися як для комерційного призначення, так і для використання в якості авіації загального призначення після проведення процедури валідації (признання) сертифікату типу або еквівалентного документу країни-розробника і видання Українського сертифікату типу ) і
b) тільки для ПС, призначених використання в якості авіації загального призначення Рішенням Державіаслужби на підставі аналізу повного комплекту експлуатаційної документації ПС (надається власником).

Для оформлення Рішення Державіаслужби про можливість та умови допуску ПС до експлуатації як цивільного ПС, власник ПС, яке знаходилося на обліку та було допущене до польотів ТСОУ, Асоціацією «Аероклуб України» або ЦП НДІ АПС, надає до Державіаслужби звернення в довільній формі, яке містить:
заяву, що ПС буде експлуатуватися як ПС авіації загального призначення (для задоволення особистих потреб);
відомості про досвід експлуатації ПС (кількість польотів та наліт).
перелік документації, згідно з якою виконується льотна експлуатація ПС та технічне обслуговування;

та

для ПС оригінальної конструкції:
назву та основні данні і характеристики ПС;

для ПС які виготовлені з набору вузлів і деталей:
назва набору та назву і контактні дані виробника набору;

для ПС, які відновлені власником або виготовлені за кресленнями на літальні апарати, що знаходилися в експлуатації:
відомості про виробника ПС тип, серійний номер та основні данні та характеристики ПС;
дату припинення експлуатації;
відомості про обсяг робіт з поновлення льотної придатності;

для ПС яке виготовлене серійно, але типова конструкція якого не схвалена Державіаслужбою:
відомості про тип, серійний номер, розробника та виробника ПС;
відомості про схвалення типової конструкції в країні виробника (бажано надати копію схвального документу).

До звернення додається Акт оцінки технічного стану повітряного судна або Висновок про можливість та умови допуску повітряного судна до польотів, який складений ТСО України, Аероклубом України або ЦП НДІ АПС.

Власник ПС забезпечує Державіаслужбу копією комплекту експлуатаційної документації, який залишається в Державіаслужбі в якості еталону.

Оформлення Державіаслужбою рішення про придатність зазначених ПС для експлуатації в цивільній авіації здійснюватиметься з дотриманням положень розділу 12 „Положення про допуск до польотів цивільними повітряними трасами повітряних суден за спеціальними сертифікатами льотної придатності повітряних суден експериментальної категорії”, яке затверджене Наказом Державного департаменту авіаційного транспорту від 14.06.2002 р. № 281.

Реєстрація ПС та видання Сертифікату льотної придатності проводиться Державіаслужбою після затвердження Рішення за результатами інспектування ПС інспектором (інспекторами) з льотної придатності Державіаслужби.

Нагадую, що дозволи на польоти будуть надаватися Державіаслужбою лише для ПС, які занесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України. Тому, беручи до уваги значну кількість ПС, що на цей час заходяться на обліку ТСОУ та Асоціації «Аероклуб України», прошу прискорити надання до Державіаслужби необхідних документів для оформлення допуску ПС до експлуатації та їх реєстрації в Державному реєстрі

Заступник Голови Державіаслужби 
С.Г. Губань

Источник: http://avia.gov.ua/por_dopusk.htm


От редакции: Текст, приведенный у нас, не является официальным. Для получения официальной информации, пожалуйста, обращайтесь на официальный сайт www.avia.gov.ua