12.06.24 

Image11 червня 2024 року відбулося підписання Угоди про співпрацю між Національним авіаційним університетом та Литовською школою підготовки пілотів "BAA Training Lithuania"

Під час онлайн-зустрічі Голова комісії з реорганізації НАУ, в.о. ректора НАУ Ксенія Семенова та проректорка з міжнародного співробітництва і освіти Ірина Зарубінська, також обговорили з представниками "BAA Training Lithuania" перспективи подальшої співпраці та можливості грантової підтримки льотної підготовки студентів НАУ — майбутніх пілотів.

Предметом співробітництва НАУ з "BAA Training Lithuania" є, в першу чергу, наближення стандартів підготовки пілотів у НАУ до європейських вимог: підготовка студентів НАУ до складання іспитів з інтегрованого курсу EASA ATPL(A) або CPL(A), що дасть можливість студентам-пілотам НАУ отримати ліцензію пілота EASA CPL(A)/IR/MEP+APS MCC/A-UPRT, включаючи теоретичний сертифікат EASA ATPL(A) та сертифікат ІКАО про складання іспиту на знання англійської мови.

Досягнуто домовленостей з литовськими партнерами також про:

діяльність з підвищення кваліфікації фахівців та викладачів НАУ;

організацію, проведення й участь у спільних симпозіумах, конференціях, семінарах;

обмін кращими практиками, навчально-методичними матеріалами, документацією та інформацією з напрямків діяльності;

участь у партнерствах для підготовки заявок та участі в міжнародних грантових проєктах;

взаємодопомогу в пошуку подальших стратегічних партнерів.

Така міжнародна діяльність НАУ здійснюється з метою підвищення якості освітніх послуг університету та  у межах виконання зобов’язань Україною за Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.