17.04.08 

На сайте Верховной Рады размещен проект нового Воздушного Кодекса и пояснительная записка к нему. Сейчас он передан на рассмотрение комитета.

Ознакомиться с его содержимым можно ниже.

ПояснювальнА ЗАПИСКА

до проекту Повітряного кодексу України (нова редакція)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект нової редакції Повітряного кодексу України розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.08.2007 № 31859/75/1-04.

Додатковим обґрунтуванням необхідності прийняття акта є рішення Правління Об’єднаних авіаційних Властей ( JAA ) від 11 грудня 2001 року про надання Україні статусу країни-кандидата у члени JAA .

Також Україна стала членом Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА) та Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ), що потребує внесення змін до законодавства України в сфері авіації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розроблення проекту є урахування вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Європейського Союзу , Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ) , а також змін в нормах українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію Повітряного кодексу України в 1993 році.

Кінцевою метою, яку планується досягти реалізацією цього акта, є законодавче закріплення норм регулювання діяльності цивільної авіації в Україні, в тому числі адаптація до норм міжнародного повітряного права.

Цільовою спрямованістю проекту є гармонізація законодавчого поля України зі стандартами JAA та іншими нормами європейського права, що регламентують діяльність цивільної авіації.

3. Правові аспекти

До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері регулювання діяльності цивільної авіації, відносяться:

Повітряний кодекс України;

Закон України „Про транспорт”;

Указ Президента України від 11 червня 1998 року № 615 “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу”;

Указ Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072 “Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу”;

Указ Президента України від 18 жовтня 2000 року № 1143 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року “Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України”;

постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1526 „Про утворення Державної авіаційної адміністрації”;

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944 р.), додатки до неї та інші документи ІКАО;

Багатостороння угода про сплату Маршрутних Зборів підписана в Брюсселі 12 лютого 1981 р.

Реалізація акта передбачає внесення змін до чинних актів та потребує розроблення нових нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством оборони, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством промислової політики, Міністерством освіти і науки, Міністерством аграрної політики, Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством охорони здоров’я, Адміністрацією державної прикордонної служби, Службою безпеки, Державною митною службою, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта позитивно вплине на соціально-економічну ситуацію в галузі авіаційного транспорту. Стабільна робота авіаційного транспорту є невід’ємною умовою нормального функціонування економіки України.

Впровадження акта створить сприятливі умови для підтримання такого рівня розвитку авіаційного транспорту та безпеки авіації, який дозволить задовольнити життєво важливі потреби держави, народного господарства та населення у повітряних перевезеннях, забезпечити конкурентоспроможність підприємств авіаційного транспорту на внутрішньому та міжнародному ринку авіаційних послуг, врегулювання на законодавчому рівні використання авіації загального призначення.

Скачать проект Кодекса